Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Η «ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο του Δημήτρη Κατσούλη

Στις 22 Αυγούστου το 2012 με άρθρο μας στο ιστολόγιο ΕΥΒΟΙΑ 2020 και τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» μεταξύ των άλλων  είχαμε επισημάνει: «Οι Περιφέρειες διαθέτουν ήδη δομές διαχείρισης χρηματοδοτήσεων και αναπτυξιακών πόρων, όπως είναι τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές. Εκείνο που χρειάζονται είναι ευέλικτες και λειτουργικές δομές συμπράξεων των παραγωγικών δυνάμεων της Περιφέρειας, υποστήριξης και συνέργειας με αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις, με τους φορείς της περιφερειακής οικονομίας για την υλοποίηση σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτόν τον οργανωτικό και λειτουργικό ρόλο μπορεί να αναλάβει σε κάθε Περιφέρεια μία Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία. Σε αυτήν πρέπει να μετέχουν οι δήμοι της περιφέρειας και οι περιφερειακές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων καθώς και κάθε άλλος δημιουργικός αναπτυξιακός φορέας. Το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο αυτών των Νέων Αναπτυξιακών Εταιρειών που δεν πρέπει να είναι περισσότερες από τις δεκατρείς, μία για κάθε Περιφέρεια, οφείλει να γίνει αντικείμενο μελέτης και σχεδιασμού των συλλογικών οργάνων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών αλλά και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων διαμέσου της ΚΕΔΕ. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει τώρα, την ώρα της κρίσης και των οικονομικών αδιεξόδων, ακριβώς γιατί αποτελεί μία ευκαιρία για να γεννηθούν νέες πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη που θα οδηγήσουν στην  έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει να λάβει πρωτοβουλίες και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εάν θέλει πράγματι να αποκτήσει σύγχρονα και δυναμικά εργαλεία ανάπτυξης και να αφήσει στο παρελθόν τις πρακτικές αλλά και τις αντιλήψεις που οδηγούν στα «αναπτυξιακά ναυάγια». Αυτό είναι το κρίσιμο θεσμικό και πολιτικό διακύβευμα.»
Σήμερα, δύο και πλέον χρόνια μετά και ενόψει της νέας περιφερειακής περιόδου την οποία διανύουμε αλλά και ενόψει της ιστορικής συγκυρίας, δηλαδή της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου που αποτελεί την κύρια αλλά όχι μοναδική ευκαιρία για την τροχιοδρόμηση της περιφερειακής ανάπτυξης η παραπάνω διαπίστωση αποκτά επίκαιρο και ουσιαστικό περιεχόμενο.
Η συγκρότηση ενός ενιαίου και σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα στην Περιφέρεια αντί των πέντε και πλέον ανεπαρκών και ουσιαστικά ημινόμιμων θεσμικών ναυαγίων που ονομάζονται αναπτυξιακές εταιρίες αποτελεί μονόδρομο. Αντί αυτού  προς το παρόν διαφαίνεται μόνο η επανάληψη των πρακτικών της αξιοποίησης δομών-παραγκών για την κομματική και παραταξιακή χειραγώγηση με μοναδική προοπτική την περαιτέρω απαξίωσή τους ίσως και με βασικό σκοπό την κάλυψη του κενού της έλλειψης σοβαρού αναπτυξιακού φορέα στήριξης της περιφερειακής πολιτικής από δομές αποκλειστικά ιδιωτικών συμφερόντων ξένων προς το περιφερειακό συλλογικό συμφέρον της Στερεάς Ελλάδας.
Ανάλογης μεταχείρισης είναι και το ειδικό αλλά ζωτικό για την περιφερειακή ανάπτυξη ζήτημα της Κωπαϊδας και της διαδοχής του καταργηθέντος Οργανισμού από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η θεσμική και πολιτική του διαχείριση εστιάζεται μεταξύ των άλλων στην στείρα νοοτροπία της εξαγωγής πελατειακών και συντεχνιακών ωφελημάτων ενώ αντιθέτως η ενεργοποίηση της συμμετοχής και της σύμπραξης των ίδιων των κληρούχων αγροτών, της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης του κωπαϊδικού χώρου και των τοπικών φορέων του πρωτογενή τομέα σε ένα σύγχρονο πολυμετοχικό οργανισμό με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό είναι ο δρόμος που πρέπει να χαραχθεί.
Από τα παραδείγματα αυτά φαίνεται ο γενικότερος προσανατολισμός μίας Περιφερειακής Αρχής η οποία από την αφετηρία της επιχειρεί να καλύπτει πίσω από καινοτόμα και δήθεν δημιουργική ρητορεία παλιές φθαρμένες και κυρίως αρτηριοσκληρωτικές συντηρητικές και πελατειακές πρακτικές.
Ωστόσο στον αντίποδα αυτού του προσανατολισμού δεν μπορεί να ανορθωθεί με σοβαρότητα ένας άλλος «παλαιομερολογήτικος» προσανατολισμός με πρόταξη του κρατισμού που μάλιστα με τον τρόπο του έρχεται να χειραγωγήσει την αναγκαία περιφερειακή πολιτική αυτονομία.

Χρειάζεται μία νέα αφήγηση της περιφερειακής πολιτικής με άξονες την συμμετοχική και δημοκρατική λειτουργία στην διαμόρφωση των προγραμματικών κατευθύνσεων, την δημοκρατική, διαφανή και κυρίως αποτελεσματική διοίκηση ποιότητας και στόχων στην υλοποίησή τους. Η Περιφέρεια για να καταξιωθεί ως θεσμός της αυτοδιοίκησης και να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο της δημοκρατικής περιφερειοποίησης χρειάζεται ταυτότητα, όραμα και κυρίως ανοικτή στην κοινωνία λειτουργία. Η Περιφέρεια καρικατούρα του συγκεντρωτικού και απαξιωμένου κεντρικού κράτους καθώς και η Περιφέρεια- μαγαζάκι πελατειακών και παρεϊστικων συμφερόντων δεν αξίζει στην κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας.
Άλλη Περιφέρεια χρειάζεται και αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει μπροστά της πέντε ολόκληρα χρόνια για να την διαμορφώσει, να την αναπτύξει και να την αναδείξει. Η αφετηρία της δεν προμηνύει «καλή ευόδωση» σε αυτό αλλά και η ελπίδα …. «πεθαίνει τελευταία»

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΠΑνάσταση για την ΤΕΡΝΑ στο Μαντούδι


Της Νέλλης Ψαρρού
Αναδημοσίευση από: http://voriaevia.blogspot.gr/
Η έγκριση «αναβαθμισμένης ΒΙΠΕ» στην περιοχή κρίνεται από το ΣτΕ σήμερα, τη στιγμή που κάτοικοι και φορείς επισημαίνουν την πολλαπλή καταστροφή που φέρνει η δημιουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού-μαμούθ, και μάλιστα εν μέσω σοβαρών καταγγελιών για παραβάσεις της νομοθεσίας από τους αρμοδίους
Σήμερα θα γίνει η, εξ αναβολής από τον Μάρτιο, εκδίκαση στο ΣτΕ της προσφυγής 72 φορέων και κατοίκων της περιοχής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννας ενάντια στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ υπουργείων ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, ΦΕΚ 3540 Β’/2012). Η ΚΥΑ αφορά την έγκριση και χωροθέτηση Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ, που μετονομάστηκε πρόσφατα σε ΕΠΠΑ Α’, δηλαδή επιχειρηματικό πάρκο υψηλής όχλησης), μόλις 900 μέτρα από το Μαντούδι των 2.000 κατοίκων, 5,5 χλμ. από την τουριστικά αναπτυγμένη παραλία της Αγίας Αννας, καθώς και 3,5 χλμ. από τη σημαντικότατη αρχαιολογική περιοχή της Κηρίνθου.
Η καταρχήν εγκριθείσα δραστηριότητα αναφέρεται στη δημιουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού φυσικού αερίου 1160 MW από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, καθιστώντας την περιοχή δεύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας, και στη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας για εξόρυξη λευκολίθου. Παρ’ όλα αυτά, η έγκριση ΒΙΠΕ σημαίνει ότι η εταιρεία θα μπορεί να αναπτύξει εκεί όποια δραστηριότητα επιθυμεί στο μέλλον, ενώ οι εξαιρέσεις που προβλέπονται (διυλιστήρια, πυρηνικοί σταθμοί, ΧΥΤΑ και επεξεργασία λυμάτων) δεν αποτελούν εγγύηση, καθώς είναι γνωστό ότι οι εξαιρέσεις αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή με νομοθετική ρύθμιση…
Περιβαλλοντική υποβάθμιση
Τα δύο σημαντικότερα οικολογικά προβλήματα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ σχετίζονται με τους αέριους ρύπους και τη χρήση του νερού. Οπως είναι γνωστό από κάθε βιομηχανική ζώνη στην Ελλάδα, οι αέριοι ρύποι που απελευθερώνονται περιέχουν μεγάλα φορτία βαρέων μετάλλων και απλώνονται σε μια ζώνη που υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά περιθώρια του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννας. Στην ΚΥΑ αναφέρονται ήδη οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις σε διοξείδιο του θείου και του αζώτου, μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο, νικέλιο κ.ά.

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ


Η Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει έκκληση υπέρ μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό, που θα υιοθετηθεί, με σκοπό την αντιμετώπιση της βραδείας οικονομικής ανάπτυξης και της επίμονα υψηλής ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.
Η ΕτΠ - συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ε.Ε. - υποστηρίζει, επίσης, ότι η Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει περισσότερο και να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση του τομέα, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης και να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό σχέδιο μεταξύ των Τοπικών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.
Με δεδομένο ότι, ο τομέας του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ευρώπη απασχολεί 3,2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με κύκλο εργασιών 183 δις Ευρώ, ετησίως, η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνωμοδότηση, με θέμα μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό, αντιδρώντας στις πρόσφατες σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η γνωμοδότηση, με εισηγητή τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης των Αζορών, Vasco Cordeiro Alves, επικροτεί την αναγνώριση από την Επιτροπή του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο τομέας στην αντιμετώπιση της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη.
Η εκκίνηση μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, με σκοπό την τόνωση της λεγόμενης «γαλάζιας ανάπτυξης» μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πολύ αναγκαίων θέσεων εργασίας, υποστηρίζει η ΕτΠ, αλλά η επιτυχία της εξαρτάται από το συνδυασμό μιας σειράς διαφορετικών πολιτικών που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της εκπαίδευσης.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος, Vasco Cordeiro Alves, τόνισε, ότι αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι μια πολύ ευρύτερη, πιο συνεκτική και φιλόδοξη στρατηγική για τον τουρισμό, με τη συμμετοχή των Τοπικών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών. «Ο τουρισμός είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας πολλών παράκτιων περιοχών της Ευρώπης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και να βοηθήσει στην εκκίνηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αλλά για να γίνει αυτό πραγματικότητα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και πρέπει επειγόντως να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης» είπε.
Ένα στοιχείο καθοριστικής σημασίας είναι ότι η ενίσχυση τον τομέα του τουρισμού απαιτεί μια στρατηγική σχεδιασμένη για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής. Η Ε.Ε. πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τις παράκτιες περιοχές των οποίων οι οικονομίες στηρίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό στον τουρισμό ώστε να εκμεταλλευτούν τις μοναδικές τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Με την προώθηση της διαφοροποίησης του τομέα, το πρόβλημα της εποχικότητας θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την προσέλκυση τουριστών όλο το χρόνο, πράγμα που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Ο κ. Vasco Cordeiro Alves στην Περιφέρεια του οποίου απονεμήθηκε το βραβείο αριστείας αειφόρου τουρισμού, πρόσθεσε τα εξής: «Οι παράκτιες περιοχές θα πρέπει να επωφεληθούν από τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο που διαθέτουν. Πρέπει επίσης να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες και να επενδύσουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης - ιδιαίτερα για τους νέους - να διαφοροποιήσουν τον τομέα και να μειώσουν την υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό κατά την περίοδο αιχμής».
Η ΕτΠ επισημαίνει, επίσης, τη σημασία της βελτίωσης της περιφερειακής συνεργασίας για τη διάδοση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας, σχετικά με τον τουρισμό και εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις ανεπαρκείς συνδέσεις και τις υποδομές μεταφοράς σε ορισμένες παράκτιες περιοχές - ιδίως αυτές που εξαρτώνται πολύ από τις αερομεταφορές, όπως τα νησιά - που περιορίζουν τη ροή τουριστών, καθηλώνοντας έτσι την ανάπτυξη.
Απευθύνει δε έκκληση, σχετικά με την πρόβλεψη επαρκών κονδυλίων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., κατά την περίοδο 2014-2020, που θα διατεθούν για τη στήριξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των υποδομών τους

www.epoli.gr 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ


Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

"Ο ΕΜΒΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΥΣΤΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ!!!"

Η χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στην Λίμνη του Δύστου ξεγύμνωσε με τον πιο τραγικό τρόπο την παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας του υγροβιοτόπου της Λίμνης αφήνοντας κυριολεκτικά στην δυσοίωνη ιστορική μοίρα του. Βλέπετε ο έμβιος πλούτος της Λίμνης δεν είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους όπως αντιθέτως όλοι εκείνοι που διαχρονικά βλέπουν τον υγροβιότοπο ως εχθρό. Η παντελής έλλειψη φορέα προστασίας της Λίμνης του Δύστου και κυρίως η παντελής έλλειψη ή ακόμη και η άγνοια της ανάγκης ενός σχεδίου ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης επέτρεψε την χθεσινή καταστροφή και θα επιτρέψει τις επόμενες. Μόνο εάν η τοπική κοινωνία καταλάβει ότι η Λίμνη είναι ο πλούτος της και πρέπει να την διατηρεί υπάρχει ελπίδα να σωθεί κάτι. Για να γίνει αυτό χρειάζεται δραστική κινητοποίηση όσων πιστεύουν ότι η Λίμνη του Δύστου πρέπει και μπορεί να γίνει εστία προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης. Ας μην περιμένουμε την επόμενη καταστροφή για να ξαναλέμε τα ίδια. Όσο για τις ευθύνες του χθεσινού εγκλήματος αυτές όχι μόνο πρέπει να διερευνηθούν άμεσα αλλά και να αποδοθούν αμείλικτα. Να κατανοηθούν ως έγκλημα στην ζωή του τόπου. 

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

6-9 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014: 12η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ


Ο κύκλος της πολιτικής της πολιτικής για τη συνοχή δείχνει ότι λόγω της εκτόξευσης των εθνικών, περιφερειακών και προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας 320+ το 2014, τις πρώτες εμπειρίες με την εφαρμογή τους μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της  12ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Επιπλέον, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λίγους μήνες μετά το κλείσιμο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή » και το σχετικό «Έκτο Φόρουμ για τη Συνοχή ».
Οι θεματικές προτεραιότητες
Οι OPEN DAYS 2014 θα πραγματοποιηθούν με το σύνθημα « Μεγαλώνοντας μαζί - έξυπνη επένδυση για τους ανθρώπους», και τα εργαστήρια που καλύπτουν  τα ακόλουθα θέματα:
•  Σύνδεση των περιφερειακών στρατηγικών (θέμα Α) : έξυπνη εξειδίκευση, την ψηφιακή ατζέντα, την υποστήριξη των ΜΜΕ, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ), της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης (που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ), την ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του εκσυγχρονισμού σε όλη του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, της κοινωνικής ένταξης (που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ)? αστική διάσταση.
• Ανάπτυξη της ικανότητας (θέμα Β) : ανταλλαγή καλών πρακτικών και μέσων διαχείρισης του προγράμματος (χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, την απόδοση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, με μεγαλύτερη έμφαση στα πρότυπα διαφάνειας, εταιρικής σχέσης).
•Εδαφική συνεργασία (θέμα Γ) : η νέα γενιά των πανευρωπαϊκών προγραμμάτων (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT)? διεθνή συνεργασία.
Οι OPEN DAYS θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σχετικά με αυτές τις θεματικές προτεραιότητες που είναι υποχρεωτικές για κάθε περιοχή την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Θα υπάρξει επίσης η ευκαιρία να εξετάστούν νέα μέσα, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και η ηγεσία της κοινότητας τοπικής ανάπτυξης, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα νέα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της Αδριατικής-Ιονίου μακρο-περιφερειακή στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της ιταλικής προεδρίας της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ OPEN DAYS

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Του Δημήτρη Κατσούλη
Η εγκατάσταση των πλευρικών διοδίων στην Φθιώτιδα και η έναρξη λειτουργίας τους έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Οι Δήμοι διοργανώνουν διαμαρτυρίες και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκδήλωσε την έντονη αντίθεσή της. Το θέμα των διοδίων είναι προ των πυλών και της Εύβοιας γιαυτό η εξέλιξή του στην γειτονική Φθιώτιδα μας αφορά ποικιλοτρόπως: και γιατί είμαστε μέρος της ίδιας Περιφέρειας, οπότε οφείλουμε την ανάδειξη της περιφερειακής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως και γιατί προοιωνίζει τον αγώνα που πρέπει να δοθεί από την Εύβοια για την αποτροπή της εγκατάστασης των διοδίων στο δρόμο Σχηματάρι Χαλκίδα.
Γύρω από το θέμα «Διόδια» αναπτύσσονται βεβαίως επιχειρήματα και αφορισμοί που έχουν ευρύτερες  πολιτικές και ενίοτε ιδεολογικές αναγωγές. Άλλοι αφορίζουν κάθε τι στο οποίο οι χρήστες πληρώνουν, άλλοι κάθε τι το οποίο δεν είναι απολύτως και ερμητικά κλεισμένο στο Δημόσιο και άλλοι αναγάγουν τη διαμαρτυρία τους αναλόγως με τους ρόλους που κάθε φορά ενδύονται με αποτέλεσμα για παράδειγμα ως Βουλευτές του 2007 να έχουν ψηφίσει και ως Δήμαρχοι του 2014 να διαμαρτύρονται.
Οφείλουμε συνεπώς κάθε φορά που τοποθετούμε απόψεις και θέσεις να καταθέσουμε το γενικό πλαίσιό αναφοράς, δηλαδή τα πολιτικά προαπαιτούμενα. Στις σημερινές συνθήκες μεγάλα έργα υποδομής χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονται και με το σύστημα της παραχώρησης. Ιδιώτες και τράπεζες βάζουν κεφάλαια, κατασκευάζουν τους δρόμους και οι χρήστες πληρώνουν διόδια. Θα ήταν ίσως καλό το Δημόσιο να έχει ανεξάντλητους πόρους για να μην έχει ανάγκη όλους αυτούς, πλην όμως δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους. 
Η παραχώρηση βασίζεται σε συμβάσεις οι οποίες εγκρίνονται από την Βουλή. Συνεπώς η Κυβέρνηση προηγουμένως διαπραγματεύεται τους όρους και εν συνεχεία οι Βουλευτές αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη της αποδοχής ή της απόρριψης. Το ότι υπάρχουν όροι ανόητοι, καταχρηστικοί ή σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος την βαριά ευθύνη φέρουν οι Κυβερνήσεις και η Βουλή. Επίσης κάθε σύμβαση όπως και κάθε νόμος τροποποιείται και αναθεωρείται όταν οι συνθήκες αλλάζουν ή διαπιστώνονται λάθη και παραλείψεις. Η άποψη που λέει ότι τα συγκεκριμένα διόδια ή οι συγκεκριμένες τιμές επιβάλλονται από τον νόμο και δεν αλλάζουν μόνο από ανεύθυνες και ανίκανες ή υποτακτικές Κυβερνήσεις μπορεί να υποστηριχθεί, πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηρίζεται από πολιτικούς που αντλούν την νομιμοποίησή τους από την λαϊκή κυριαρχία και διαθέτουν την κοινή λογική.
Ως εκ τούτου κανένας αγώνας της τοπικής κοινωνίας της Φθιώτιδας και κάθε άλλης περιοχής δεν πάει χαμένος αρκεί να επιβάλλει την επαναδιαπράγματευση, την τροποποίηση των συμβάσεων και την κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των τοπικών κοινωνιών σε ένα ασφαλές και σύγχρονο οδικό δίκτυο τόσο στο έργο παραχώρησης όσο και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Είναι τουλάχιστον εξωφρενικό Υπουργοί να ισχυρίζονται ότι οι κάτοικοι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν οδικό δίκτυο της δεκαετίας του ΄60.
Όλα τα παραπάνω έχουν τεράστια σημασία για την Εύβοια. Στα διόδια της Φθιώτιδας η αντιπαράθεση είναι γύρω από το ποσόν, την κατάσταση του παράπλευρου οδικού δικτύου και κυρίως την ανταποδοτικότητα. Ο ίδιος ο αρμόδιος Υπουργός θεμελιώνει τα εν πολλοίς σαθρά και παρωχημένα επιχειρήματά του στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών για τους χρήστες των έργων. Σε αυτό ακριβώς το επιχείρημά του, δηλαδή ότι τον δρόμο τον πληρώνει ο χρήστης, καταρρίπτεται η εφαρμογή της σύμβασης παραχώρησης στα διόδια της Εύβοιας, δηλαδή το Σχηματάρι Χαλκίδα. Αρκεί μόνο αυτό το επιχείρημα του Υπουργού για να τροποποιηθεί η Σύμβαση και να μην εγκατασταθούν τα διόδια στο δρόμο Σχηματάρι Χαλκίδα προκειμένου να πληρωθεί ο παραχωρησιούχος της Ιονίας Οδού!!! Αφού παραδέχεται ότι ο χρήστης πληρώνει τον δρόμο παραδέχεται ότι και ο χρήστης του Σχηματάρι Χαλκίδα δεν μπορεί να πληρώνει έναν άλλον δρόμο που δεν τον χρησιμοποιεί.
Όσο για την σύμβαση ασφαλώς και τροποποιείται. Αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και ο αγώνας της τοπικής κοινωνίας για να την διαμορφώσει. ’Ολα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Γιαυτό λοιπόν ας παρακολουθούμε συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των τοπικών κοινωνιών της Φθιώτιδας έχοντας το νου μας στον δικό μας αγώνα.

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ DEAL ΤΡΑΠΕΖΩΝ -ΣΕΛΟΝΤΑ

 Αναδημοσίευση από: http://www.euro2day.gr/
Ως πρόκριμα για τη δημιουργία μεγαλύτερου σχήματος στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών φαίνεται να λειτουργεί η συμφωνία τραπεζών και Σελόντα για την αναδιάρθρωση. Τα σχέδια, οι προοπτικές και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την εξυγίανση του κλάδου.
Τα «σπασμένα» των τελευταίων ετών, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για έναν από τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καλούνται να διαχειριστούν οι τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν σταδιακά των μετοχικό έλεγχο των εταιρειών του κλάδου, επωμιζόμενες και μέρος της ευθύνης για τα προβλήματά που γιγαντώθηκαν την τελευταία διετία.
Το πρώτο βήμα έγινε χθες στο ξενοδοχείο Central στην Πλάκα. Εκεί πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών η έκτακτη γενική συνέλευση της Σελόντα, όπου οι μέτοχοι της, μεταξύ των οποίων και η Linnaeus Capital, που είχε αντιδράσει σθεναρά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, άναψαν το «πράσινο φως» στο σχέδιο των τραπεζών. Σχέδιο το οποίο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αναμένεται να αποτελέσει τον "μπούσουλα" για αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις εταιρειών, είτε αυτές ανήκουν στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας είτε ανήκουν σε άλλους κλάδους.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά την περίπτωση της Σελόντα, το πρώτο ορατό βήμα αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι η κεφαλαιοποίηση ποσού 50,4 εκατ. ευρώ και η ρύθμιση άλλων 100 εκατ. ευρώ και φυσικά η "απόκτηση" της πλειοψηφίας των μετοχών της από τις τράπεζες. Και αυτό γιατί μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, η οποία τοποθετείται προς στα τέλη του έτους, οι Τράπεζες θα ελέγχουν το 82% της εισηγμένης, οι αδελφοί Στεφανή το 4%, η Linnaeus το 3,5% και με 2,3% ο κ. Γρυπιώτης.
Ωστόσο άγνωστο παραμένει ακόμη ποιο είναι επί της ουσίας το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο καθημερινό business και ποια η προβολή που έχει γίνει σε βάθος διετίας. Ποιό είναι δηλαδή το σχέδιο. Επίσης, αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος θα "τρέξει" το μαγαζί την επόμενη ημέρα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται από την πλευρά της εισηγμένης, νέος CEO θα αναλάβει το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του νέου διοικητικού συμβουλίου, ο κ. Ιωάννης Ανδριανόπουλος που σήμερα είναι γενικός διευθυντής της Σελόντα.
Όπως υποστήριξε άλλωστε χθες ο κ. Γιάννης Στεφανής, "το σχέδιο για να λειτουργήσει σωστά, εξαρτάται από την παλιά διοίκηση που παραμένει, από τα νέα μέλη που μπαίνουν στην εταιρεία και πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα κουλτούρα και από τις τράπεζες που στο τέλος της ημέρας είναι οι νέοι μέτοχοι".
Η αγορά πάντως υποστηρίζει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της αναδιάρθρωσης και να γυρίσει σελίδα τόσο η εταιρεία όσο και ο κλάδος, θα πρέπει τις εταιρείες να τις αναλάβουν τεχνοκράτες με γνώση μεν του κλάδου, αλλά χωρίς «συγγενικούς» δεσμούς με τους παλαιούς και νέους μετόχους.
Τι σημαίνει το deal για τον κλάδο
Πέρα από τα πρόσωπα που θα "τρέξουν" εν προκειμένου τη Σελόντα ή όποια άλλη εταιρεία υπογράψει σχέδιο αναδιάρθρωσης, - πολύ κοντά σε κάτι τέτοιο βρίσκεται και η Νηρεύς ΝΗΡ +4,05% στην οποία οι τράπεζες θα αποκτήσουν σύμφωνα με πληροφορίες το 70% του μετοχικού της κεφαλαίου και θα κεφαλαιοποιήσουν ποσό 60 εκατ. ευρώ- είναι να υλοποιηθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί, όπως ανέφερε στο Euro2day.gr ένα εκ των νέων μελών του δ.σ. της Σελόντα.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ:Ανακοίνωση για τα διόδια στην Περιφέρεια Στερεάς


Για άλλη μια φορά το θέμα των διοδίων απασχολεί την κοινωνία της Περιφέρειας Στερεάς. Εχθές στη Στυλίδα και τη Τραγάνα, σήμερα στο Μώλο και στον Μπράλο στη Φθιώτιδα, αύριο στο δρόμο Σχηματάρι – Χαλκίδα (σε ένα δρόμο με πολλές κακοτεχνίες, χωρίς φωτισμό και με πολλά επικίνδυνα για ατυχήματα σημεία). Μεθαύριο δεν ξέρουμε που.
Το θέμα έχει πολλές διαστάσεις και πολλά ερωτήματα υπάρχουν και χρειάζονται απαντήσεις:
Η δημιουργία των διοδίων σε όλα αυτά τα σημεία που “ξεφυτρώνουν” έχουν προβλεφθεί στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι εταιρίες με το ελληνικό Κράτος ; Και εάν έχουν προβλεφθεί με βάση ποιες μελέτες έχουν καθοριστεί τα σημεία και το κόστος διέλευσης ; Η Περιφέρεια και οι αντίστοιχοι Δήμοι είχαν ενημερωθεί πριν υπογραφούν οι συμβάσεις ; Το σύστημα της ενιαίας χιλιομετρικής χρέωσης γιατί δεν υλοποιείται ; Είναι νόμιμες όλες οι κινήσεις των εταιριών που δημιουργούν μετωπικά και πλευρικά διόδια σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας ;
Χρειάζεται άμεσα το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο να εξετάσει το θέμα, με ενημέρωση όλων των παραμέτρων του προβλήματος για όλη την Περιφέρεια, ώστε να καθορίσουμε τη στάση μας και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πριν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.
10-9-2014
Ενεργοί Πολίτες Στερεάς
Κώστας Χαϊνάς Περιφερειακός ΣύμβουλοςΠέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 24 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Αναδημοσίευση από: http://www.imerisia.gr

Αναπτυξιακά ομόλογα με στόχο να εξευρεθούν πόροι 24 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής. προτείνει σε μελέτη της η PWC.

Η μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη της έκδοσης «ομολόγων έργου», ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης των υποδομών, οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν τον συντελεστή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα παραπάνω κεφάλαια απαιτούνται έως το 2025 για την ολοκλήρωση των κυριοτέρων υπό προγραμματισμό έργων υποδομής στην Ελλάδα, έργων που θα εντάξουν την εθνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης όπως συμβαίνει διεθνώς.
Σύμφωνα με απολύτως συντηρητικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και αναδεικνύουν τις παγκόσμιες ανάγκες χρηματοδότησης, το ύψος των έργων αυτών διεθνώς υπολογίζεται σε 3 τρισ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα τριάντα έτη.
Η έκθεση παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την οποία τονίστηκε ότι η ανάγκη χρηματοδότησης νέων υποδομών είναι πολύ αυξημένη και στην Ελλάδα, ιδίως μετά από τη σημαντική επιβράδυνση, της τάξης του 50%, στα ετησίως επενδυόμενα σε υποδομές κεφάλαια, από το 2008 και μετά, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την PwC, οι επενδύσεις στα έργα υποδομών έχουν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή, αυξάνοντας άμεσα τη ζήτηση και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στη συνέχεια σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Οι κλασικές πηγές χρηματοδότησης είναι δύσκολο να αποτελέσουν στην παρούσα φάση βασικούς χρηματοδότες αυτών των έργων. Οι συνθήκες, σύμφωνα με την PwC, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω αξιοποίηση της άμεσης χρηματοδότησης έργων από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω νέων εργαλείων που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως τα «ομόλογα έργου» και ο μη τραπεζικός δανεισμός. Οι τράπεζες μπορούν να παίξουν ρόλο συμπληρωματικό στη χρηματοδότηση και ασφαλώς ρόλο αναδόχου και συμβούλου στα συγκεκριμένα projects.
Όπως ανέφερε ο κ.David McGray, Infrastructure Director της PwC Αγγλίας, η χρηματοδότηση έργων μέσω έκδοσης «ομολόγων έργου» βοηθά στη γεφύρωση προσφοράς - ζήτησης για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, η οποία είναι αναγκαία για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων οικονομιών. Σύμφωνα με στοιχεία του IJ Global, το πρώτο εξάμηνο του 2014 αντλήθηκαν παγκοσμίως 14 δισ. ευρώ κεφάλαια από την έκδοση «ομολόγων έργου» -αύξηση 600% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009.
Τα «ομόλογα έργου» μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικό επενδυτικό εργαλείο για πολλές κατηγορίες επενδυτών, ασφαλιστικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών εξειδικευμένων επενδυτικών κεφαλαίων, των μεγάλων ιδιωτών επενδυτών, αλλά και των μικροεπενδυτών που αναζητούν νεές μορφές αποταμίευσης. Η PwC επισημαίνει τέσσερις ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς «ομολόγων έργου»:
1. Επαρκής εποπτεία και διαφάνεια επί των οικονομικών στοιχείων.
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, το Χ.Α. διερευνά τις διεθνείς εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες αγορές οι οποίες έχουν αναπτύξει σχετικά προϊόντα, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα μας. Αξιολογώντας δε την ανταπόκριση έμπειρων διεθνώς διαμεσολαβητών, θεωρεί ότι η αξιοποίηση των σχετικών εργαλείων θα επιταχυνθεί με την προώθηση πιλοτικών έργων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2. Επαρκής διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.
Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας σταθερής και καλά δομημένης δημόσιας και ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, διοικούμενης από επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων.
Τα ελληνικά «ομόλογα έργου», που θα εκδοθούν στο μέλλον, μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικά επενδυτικά εργαλεία για τα διεθνή ασφαλιστικά ταμεία και εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικής έκδοσης εταιρικά ομόλογα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (EaSI)


Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι φορείς για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI). Για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί πρόσκληση μέσω της οποίας επιδιώκεται η τοποθέτηση τουλάχιστον 1800 νέων (από 18 έως 35 ετών) σε στοχευμένες θέσεις εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ, και στην ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών).
Τα στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας, καθιστούν πιο εύκολη για τους νέους την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και την ανάληψη εργασίας σε άλλο κράτος μέλος, και ενθαρρύνουν τους εργοδότες να δημιουργούν εργασιακά ανοίγματα για νέους μετακινούμενους εργαζομένους.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ, φορείς του τρίτου τομέα παροχής υπηρεσιών απασχόλησης κλπ. Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 6,9 εκατ. ευρώ με την κοινοτική συνδρομή να φθάνει το 95% των επιλέξιμων δαπανών. Πρόθεση της Επιτροπής είναι η συγχρηματοδότηση μεγάλου εύρους έργων και το προσδοκώμενο μέγεθος της μέσης επιδότησης θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής SWIM και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:
European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Unit C.3- Skills, Mobility and Employment Services
Call for proposals VP/2014/013 – «Your first EURES job» – Targeted mobility schemes
Archives-Courier service J27 0/115
B-1049 Brussels (Belgium)
ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση:
European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Unit C.3- Skills, Mobility and Employment Services
Call for proposals VP/2014/013 – «Your first EURES job» – Targeted mobility schemes
Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1
1140 Evere (Belgium)
μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2014.
Περισσότερες Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (υπόψιν κκ. Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409 και Κατερίνα Γιάντσιου, τηλ.2105271414).


Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΚΟΠΙ


Η κατασκευή του Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Προκόπι και σε κτίριο του Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσου, έργο που προτάθηκε, σχεδιάστηκε και μελετήθηκε με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας της παρελκυστικής τακτικής οργάνων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αντί να σπεύσουν για να θεραπεύσουν εγκαίρως τυχόν λειτουργικές ατέλειες της διοίκησης σε σχέση με τον διαγωνισμό του έργου επιχειρούν ακριβώς το αντίθετο αδιαφορώντας ή ίσως και επιδιώκοντας την ματαίωσή του.
Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Εύβοια και για την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Βορειοκεντρικής Εύβοιας, αναδεικνύει τον  πολιτισμό του μικρασιάτικου ελληνισμού που ρίζωσε στον τόπο μας και με επίκεντρο το Θρησκευτικό Μνημείο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Εκεί θα εκτεθούν κειμήλια που μετέφεραν οι πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή και άλλου πλούσιο λαογραφικό υλικό. Η δε πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χρυσόστομου και των συνεργατών του πρέπει να έχει την αμέριστη συμπαράσταση όλων των Ευβοέων και να στηριχθεί σθεναρά από την νέα Περιφερειακή Αρχή η οποία οφείλει να επιλύσει χωρίς χρονοτριβή τα όποια προβλήματα και να επιδιώξει την έγκαιρη ένταξη και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
Είναι κρίμα διοικητικά σφάλματα ή άλλες τοπικιστικές ή άλλου περιεχομένου σκοπιμότητες να στερήσουν  την Εύβοια από αυτό το σημαντικό έργο Πολιτισμού και Ιστορικής Μνήμης. Εξάλλου δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε έργα, στόχους και ευκαιρίες.
Για το ΕΥΒΟΙΑ 2020
Δημήτρης Ι. Κατσούλης

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ ΣΤΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος ενημερώνει υπεύθυνα το Πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας για την πορεία του έργου, που αφορά στη δημιουργία Μουσειακού χώρου Μικρασιατικού Πολιτισμού, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας και εκφράζει την έκπληξη και την δίκαιη αγανάκτησή της, για την εκ μέρους προσώπων τινών της απερχομένης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος αντιμετώπισή του.
Για το ως άνω έργο, έγιναν πολλές προσπάθειες εκ... μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, δαπανήθηκαν χρήματα για την εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών, εξασφαλίσθηκε η άδεια του Κ.Α.Σ. για την ίδρυση Μουσείου κ.λπ. 
Η χρηματοδότησή του έργου εξασφαλίστηκε, με την ένταξή του στο «ΕΣΠΑ 2007-2013», από τον Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχο Περγαντά.
Στη συνέχεια, εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητος Ευβοίας, προκηρύχθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, με σκοπό την εκτέλεση του έργου, του οποίου η σημασία είναι αυτονόητος και πολλαπλή. Κατά την διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού, που έγινε κατά το νόμο, από νομίμως συσταθείσα επιτροπή διαγωνισμού και με την ολοκλήρωσή του και την ανάδειξη μειοδότη υποβλήθηκε μία ένσταση από εργολήπτη, που, όμως, δεν μετείχε στο διαγωνισμό! Η ένσταση απερρίφθη από την επιτροπή του διαγωνισμού. Ο ενιστάμενος, δεν προσέφυγε, όπως είχε δικαίωμα, κατά της απόφασης αυτής, με συνέπεια η ως άνω απόφαση να καταστεί τελεσίδικη και ως διοικητική πράξη απρόσβλητη. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητος (Π.Ε.) Ευβοίας απέστειλε την απόφαση για την ανάδειξη του μειοδότη - εργολήπτη στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Εσφαλμένα, όμως, ή από υπερβάλλοντα ζήλο, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφανθεί και για την υποβληθείσα και ήδη απορριφθείσα ένσταση. Στη συνεδρίαση της 16/7/2014 η Οικονομική Επιτροπή, αντί να διαπιστώσει τα αυτονόητα και τα νόμιμα, ως κατά νόμο όφειλε, με μία πρωτοφανή απόφασή της (αριθ. Απόφ. 785) ακύρωσε το διαγωνισμό και ενέκρινε την επανάληψή του!, χωρίς, καθώς φαίνεται, να λάβει υπόψη της τις φοβερές και επαχθείς συνέπειες της απόφασης κατά του έργου, το οποίο κατ' ουσίαν ματαιωνόταν!

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (Μέτρο 112, 2 η Πρόσκληση)Δόθηκαν στη δημοσιότητα  Πίνακες με τα Ονόματα των αξιολογηθέντων υποψήφιων Νέων Γεωργών ( Μέτρο 112 2η πρόσκληση), που αφορούν στη Στερεά Ελλάδα. Το ΕΥΒΟΙΑ 2020 δημοσιεύει τα ονόματα των Ευβοέων Υποψηφίων Νέων Αγροτών.
 Συγκεκριμένα ο πρώτος Πίνακας περιλαμβάνει τους εν δυνάμει δικαιούχους (με βάση το διαθέσιμο ποσό που είναι 5.900.000 ευρώ). Ο δεύτερος πίνακας με τους επιλαχόντες κατά σειρά βαθμολογίας. Ο τρίτος πίνακας περιλαμβάνει τους απορριπτόμενους.
Με βάση την αρ. 26984/2013 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα  δημοσιοποιήσει τους  Πίνακες στις Δ / νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα τους διαβιβάσει και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Κατόπιν θα συνταχθούν οι αποφάσεις ένταξης, απόρριψης και επιλαχόντων.
Από τα στοιχεία για την Στερεά Ελλάδα προκύπτει ότι υποβλήθηκαν 613 Αιτήσεις από τις οποίες οι 305 στην Φθιώτιδα, οι 139 στην Βοιωτία, οι 131 στην Εύβοια, οι 23 στην Φωκίδα και 15 στην Ευρυτανία. Από αυτές στην Εύβοια αξιολογήθηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι 55 Αιτήσεις (41% των υποψηφίων από Εύβοια) ενώ στην Βοιωτία 87 (62,5% των Βοιωτών Υποψηφίων), στην Φθιώτιδα 173 (56,7% των υποψηφίων από Φθιώτιδα), στην Φωκίδα 13 ( 56,5% των υποψηφίων από Φωκίδα) και στην Ευρυτανία 5 (33,3% των υποψηφίων από Ευρυτανία). Ως επιλαχόντες κατατάσσονται στην Εύβοια 59 Αιτούντες, στην Βοιωτία 31, στην Φθιώτιδα 115, στην Φωκίδα 7 και στην Ευρυτανία 6 Τέλος, απορρίφθηκαν συνολικά 62 Αιτήσεις από τις οποίες 17 από Εύβοια, Βοιωτία 21, 17 Φθιώτιδα, 4 Ευρυτανία και  3 Φωκίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ.

Απόσπασμα του Χάρτη που συνοδεύει τα υπό διαβούλευση κείμενα του Ε.Π. απ όπου προκύπτει η απουσία οδικών και άλλων έργων υποδομών μεταφορών στην Εύβοια.
Σχόλιο του Δημήτρη Κατσούλη
Αυτό τον καιρό βρίσκεται σε διαβούλευση το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών- Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη», δηλαδή το τμήμα εκείνο του ΕΣΠΑ που αναφέρεται μεταξύ των άλλων στα οδικά δίκτυα και συνεπώς έχει μεγάλη σημασία για την Εύβοια. Η κατάσταση που σκιαγραφείται στο Σχέδιο είναι κάτι περισσότερο από αρνητική για την Εύβοια. Αγνοεί παντελώς την αναγκαιότητα για την ένταξη και χρηματοδότηση των ώριμων από άποψη μελετών βασικών αξόνων της Εύβοιας, παρότι είχε στο παρελθόν ανακοινωθεί ότι εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Σε μία διαβούλευση και μάλιστα αυτής της ποιότητας που γίνεται στο παραπέντε και με τα θέματα συμφωνημένα λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Όμως αυτά τα λίγα εάν δεν επιδιωχθούν τότε μία μεγάλη ευκαιρία θα έχει χαθεί – αν όχι δια παντός- τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.  Εξάλλου η θεσμοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Διαβούλευση είναι μία καλή ευκαιρία για να αναδείξουμε ως Εύβοια  το δίκαιο και το σκόπιμο των αιτημάτων μας, να ενωθούμε, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε συντονισμένα και χωρίς παραφωνίες. Θεσμικό Δικαίωμα έχουν όλοι οι αυτοδιοικητικοί και κοινωνικοί φορείς του νομού για να εκφράσουν την γνώμη τους και εν προκειμένω να απαιτήσουν τη ένταση των οδικών αξόνων της Εύβοιας στα έργα του ΕΣΠΑ.  Όσο πιο μαζική και τεκμηριωμένη είναι η φωνή των φορέων της Εύβοιας τόσο πιο δυνατά θα ακουστεί η απαίτηση των 200.000 Ευβοέων προς την Πολιτεία να μην συνεχίζει να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά στις επείγουσες ανάγκες του Νομού αλλά και στην θέση που έχει η Εύβοια στο εθνικό αναπτυξιακό χάρτη.
Είναι η στιγμή που όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ιδίως η νέα Περιφερειακή Αρχή η οποία δεν πρέπει να παραμείνει απαθής περιμένοντας την 1η του Σεπτέμβρη. Εξάλλου η πολυδιαφημισμένη παρεμβατικότητα του νέου Περιφερειάρχη με τις προεκλογικές διασυνδέσεις στην Ευρώπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιηθεί στην πράξη και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλιώς μετά την 1η Σεπτέμβρη θα είναι αργά διότι θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Και για έναν ακόμη λόγο. Έως τώρα οι διαμαρτυρίες και η προβολή του προβλήματος της προσπελασιμότητας στην Εύβοια περιορίστηκε στη διαδρομή Χαλκίδα- Αθήνα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Είναι καιρός το πολλαπλώς εμφανιζόμενο αντιαναπτυξιακό φαινόμενο μίας σχεδόν αποκλεισμένης περιοχής 200.000 κατοίκων στην καρδιά της Ελλάδας, με γεωγραφική ιδιαιτερότητα δίπλα στην μητροπολιτική περιοχή της Αττικής, να γίνει αντικείμενο προβολής, ανάλυσης και διεκδίκησης λύσεων απευθείας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την κρίσιμη και καθοριστική αποστολή μόνο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας μπορούν να φέρουν σε πέρας στο πλαίσιο των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της απορρέουσας από αυτές εταιρικότητας μεταξύ Περιφερειών, Κράτους- Μέλους και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσο για όλους εμάς τους πολίτες της Εύβοιας εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να απαιτήσουμε από όλους τους αντιπροσώπους μας στα επίπεδα της τοπικής, περιφερειακή και κεντρικής εξουσίας να δράσουν άμεσα, ενωτικά και τεκμηριωμένα για την επίτευξη του πανευβοϊκού στόχου της ένταξης των οδικών αξόνων της Εύβοιας στο ΕΣΠΑ αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα μέσα διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης. Από το αποτέλεσμα άλλωστε θα κριθούν. 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προς
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
α. Υπουργό κ. Νικόλαο Δένδια
β.Υφυπουργό κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
- Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
α. Υπουργό κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη
β. Υφυπουργό κ. Μιχ. Παπαδόπουλο
- Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων
κ. Ευστρ. Σιμόπουλο     

Κοινοποίηση:
Βουλευτές Ν. Ευβοίας
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
- Κ. Κλέαρχο Περγαντά
- Κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη

ΘΕΜΑ: 5η Προγραμματική Περίοδος και Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» - Διαβούλευση.

Είναι γνωστό σε όλους, ότι στην ΕΥΒΟΙΑ με το ιδιαίτερα μεγάλο μήκος που διαθέτει, μεγαλύτερο από κάθε άλλο νομό της χώρας, (Λιχάδα-Αμυγδαλιά 371 χιλ.) Και το μικρότερο πλάτος, τα πάντα εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διαμήκης άξονας και ιδιαίτερα το τμήμα από Λ. Αιδηψού-Χαλκίδα μέχρι Κάρυστο και το τμήμα, Λέπουρα -Κύμη.
Βρισκόμαστε ήδη στην 5η Προγραμματική Περίοδο και στον διαμήκη άξονα από Λ. Αιδηψού μέχρι Λέπουρα που μέχρι πρόσφατα ήταν ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ δεν έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό.
Ακόμα και για την χρηματοδότηση των μελετών, χρειάστηκε η κινητοποίηση των φορέων της Εύβοιας, την περίοδο 2005-2006.
Το Τμήμα Σχηματάρι-Χαλκίδα κατασκευάστηκε ως Δημόσιο Έργο με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Στερεάς και δεν διέθεσε κανένας ιδιώτης το παραμικρό ποσό για την κατασκευή του. Και ενώ η πολιτεία δεν έκανε τίποτε για το Εθνικό οδικό δίκτυο της Εύβοιας, φρόντισε να μας επιβάλλει Διόδια στο Σχηματάρι-Χαλκίδα για 30 χρόνια, όχι για την κατασκευή του δικού μας δικτύου, που είναι δίκτυο επικίνδυνο και ξεπερασμένο από πολλές δεκαετίες, αλλά για την κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ στη Δυτική Ελλάδα.
Αυτές οι αποφάσεις είναι ακατανόητες, προσβλητικές για τους πολίτες της Εύβοιας και είναι αδιανόητο να εφαρμοστούν.
Να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τον από 19/11/2013 Εγκεκριμένο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM (2011) 0650/3 - C7-0375 / 2012 - 2011/0294 (COD)) «Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών», ο Διαμήκης Άξονας της Εύβοιας ανήκει στο εκτεταμένο (αναλυτικό) Διευρωπαϊκό Δίκτυο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όμως, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» της 5ης Προγραμματικής Περιόδου, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση (http://www.epep.gr/content/diavouleusi_2014_2020), και παρότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες, η Εύβοια απουσιάζει παντελώς .
Οι ολοκληρωμένες μελέτες είναι οι εξής:
Παράκαμψη Χαλκίδας (ολοκληρωμένη)
Παράκαμψη Βασιλικού (Έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής και το έργο δεν προχώρησε λόγω έλλειψης πιστώσεων)
Παράκαμψη Αμαρύνθου (ολοκληρώθηκε μαζί με την παράκαμψη Βασιλικού και πρέπει να προγραμματιστεί αντίστοιχο έργο)
Παράκαμψη Αλιβερίου (Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη)
Παράκαμψη Αγίας Άννας. Έχει ελάχιστες ελλείψεις
Ψαχνά - Κυπαρίσσι (8 χιλ). Έχει ολοκληρωθεί
Οδός Ροβιές - Ήλια - Λ. Αιδηψού. (Ολοκληρωμένη μελέτη) .Πρόκειται για έργο οδικής ασφάλειας, λόγω των συνεχών κατολισθητικών φαινομένων και καταπτώσεων.
Είναι επίσης απόλυτη ανάγκη να ενταχθούν και να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες μελέτες, κυρίως του Βόρειου άξονα.
Δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» δεν υπάρχει καμία επώνυμη αναφορά για έργα - παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου της Εύβοιας αποκλείοντας ουσιαστικά την οποιαδήποτε χρηματοδότηση από αυτό.
Δεν είναι λογικό να ανεχόμαστε μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία δυστυχώς έρχεται από το παρελθόν και να πληρώνουμε για 30 χρόνια την κατασκευή οδικών αξόνων που δεν έχουν καμιά σχέση με το Νομό (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ). Την ίδια στιγμή έχουμε πληρώσει πάνω από 200 εκ. € από το 1992, μέχρι το 2009, όταν καταργήθηκαν τα διόδια Σχηματαρίου, ενώ τα ποσά έχουν διατεθεί για άλλους σκοπούς εκτός Νομού, και όχι για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας που παραμένει στην ίδια περίπου κατάσταση όπως ήταν τη δεκαετία του 1950 και αποτελεί τον κυριότερο εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Όλοι οι φορείς της Εύβοιας και οι πολίτες απαιτούμε το αυτονόητο: Βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού, ώστε να αποκτήσουμε δίκτυο σύγχρονο και ασφαλές, να σταματήσουν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί και να αναπτυχθεί ο τόπος σύμφωνα με τις δυνατότητές του.
Πρέπει επιτέλους να κατασκευαστεί το βασικό οδικό δίκτυο της Εύβοιας, γιατί και η Εύβοια αποτελεί τμήμα της Χώρας και δεν μπορεί να έχει μόνο υποχρεώσεις και μάλιστα πέρα ​​από κάθε λογική.
Τέλος Απαιτούμε
Την κατάργηση των σχεδιαζόμενων διοδίων και την ένταξη των παραπάνω έργων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της 5ηςΠρογραμματικής Περιόδου και τον άμεσο προγραμματισμό υλοποίησής των.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αθανάσιος Μπουραντάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020»
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Επειδή βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών» μέσα από το οποίο επιδιώκουμε σαν Εύβοια, να δρομολογήσουμε λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα του οδικού Δικτύου, σας κοινοποιούμε σχετικό κείμενο, με το οποίο συμμετέχουμε στη διαβούλευση, για διευκόλυνση, ώστε όλοι οι φορείς να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία.
Είναι φανερό πως αν δεν ενταχθούν ως έργα, τα τμήματα που έχουν ολοκληρωμένες μελέτες, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι επόμενη ευκαιρία ενδεχομένως να έχουμε μετά από δέκα (10) χρόνια. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη δική μας στάση στα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και από τη στάση και τις ενέργειες που θα γίνουν από τους εκπροσώπους του Νομού στο Κοινοβούλιο.
Για αυτό πρέπει όλοι μας να αφήσουμε στην άκρη προβλήματα σχέσεων που μπορεί να υπάρχουν και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και όλες τις δυνάμεις στον κυρίαρχο στόχο, που είναι η προώθηση και η κατασκευή του βασικού οδικού δικτύου του Νομού.
Πιστεύουμε ότι αντίστοιχα κείμενα, με τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν, πρέπει να σταλούν μέχρι 25 Αυγούστου από όλους τους φορείς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο κείμενο.
Φυσικά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε κινητοποίηση που θα αποφασιστεί, σύμφωνα με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της σύσκεψης της 31ης Ιουλίου 2014.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας &
Νεοεκλεγμένος Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου
Θαν. Μπουραντάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Αθαν. Ζεμπίλης & Νεοκλεγμένος Δήμαρχος κ. Χρ. Παγώνης
Δήμαρχος Ιστιαίας κ. Χριστ. Ζάχος & Νεοκλεγμένη Δήμαρχος
κ. Ελ. Ευσταθίου-Σπανού
Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κ. Αν. Ψαρός & Νεοκλεγμένος Δήμαρχος κ. Χρ. Καλυβιώτης
Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων κ. Γιάννης Μπουροδήμος & Νεοκλεγμένος Δήμαρχος κ. Γιώργος Ψαθάς
Δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασ. Βελέντζας & Νεοκλεγμένη Δήμαρχος κ. Αμφιτ. Αλιμπαντέ
Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου κ. Δημ. Θωμάς
Δήμαρχος Καρύστου κ. Νικ. Μανώλης & Νεοκλεγμένος Δήμαρχος κ. Λευτ. Ραβιόλος
Δήμαρχος Σκύρου κ. Μιλτ. Χατζηγιαννάκης & Νεοκλεγμένος Δήμαρχος κ. Μιλτ. Χατζηγιαννάκης
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Εύβοιας
ΤΕΕ Εύβοιας
Οικονομικό Επιμελητήριο Εύβοιας - Βοιωτίας
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας
Ε.Α.Σ. Εύβοιας
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών (ΕΒΕ) Εύβοιας
Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
Βουλευτές Νομού Ευβοίας Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλ. Περγαντά & νεοεκλεγμένο Περιφερειάρχη κ. Κ. Μπακογιάννη
Αντιπεριφερειάρχη Στ. Ελλάδας κ. Δ. Βουρδάνο
Νεοκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Σπανό
Πρόεδρο Περιφ. Συμβουλίου κ. Αν. Πίσχινα

Παλαιούς και νέους Περιφερειακούς Συμβούλους Εύβοιας

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού για κάθε πρόγραμμα τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους σχετικούς εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται την εταιρική σχέση μεταξύ των οποίων είναι τουλάχιστον οι εξής:
α) αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές όπως:
•             περιφερειακές αρχές, εθνικοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών και τοπικές αρχές που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες πόλεις και αστικές περιοχές
•             εθνικοί ή περιφερειακοί εκπρόσωποι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και ερευνητικά κέντρα
•             άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και ειδικότερα φορείς που συστήθηκαν για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης
•             άλλοι φορείς οργανωμένοι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και αρχές που εκπροσωπούν τις περιοχές όπου πραγματοποιούνται ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα
β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι μεταξύ των οποίων οι εξής:
•             αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και τομεακές οργανώσεις
•             εθνικά ή περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον των τομέων ή των κλάδων και εκπρόσωποι της κοινωνικής οικονομίας
γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-1-2014 3η Εγκύκλιο για την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συγκροτήθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ομάδα Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) με την υπ’ αριθμ. οικ.984/28-02-2014 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Έργο της Ο.Σ.Π. είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στο σχεδιασμό και την κατάρτιση του ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
Η Ο.Σ.Π. υποστηρίζεται στο έργο της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) του ΥΠΥΜΕΔΙ ως αρμόδια ΕΥΔ για το συντονισμό των διαδικασιών κατάρτισης του Προγράμματος και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Προκειμένου τα διαδοχικά στάδια σχεδιασμού και κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)" να τύχουν ευρύτερης διαβούλευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους ανωτέρω κανονισμούς η παρούσα σελίδα αποτελεί το σημείο ανάρτησης των σχετικών κειμένων, όπως αυτά διαμορφώνονται από την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) και θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την αποστολή σχολίων διαβούλευσης επί των κειμένων που διαδοχικά θα αναρτώνται στη σελίδα αυτή (στρατηγική, δομή, σχέδια του Επιχειρησιακού Προγράμματος) έχει ενεργοποιηθεί η κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ep_metafores_perivallon_2014_2020@epoalaa.gr

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΒΟΪΚΟ

Σε συνέχεια του προηγούμενο θέματος και Αναπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τις τοποθετήσεις των μελών που καταγράφονται: 
O κ. Καραϊσκος δήλωσε :
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο, στις 25/5/2011, ήµουν αρνητικός για το  χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών για το λόγο ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη.
Ο Βόρειος Ευβοϊκός αποτελεί θαλάσσιο σύνορο µεταξύ των Νοµών  Φθιώτιδας και Εύβοιας και η τεράστια επιβάρυνση µε χιλιάδες τόνους  από ρυπογόνες δραστηριότητες όπως τα ιχθυοτροφεία θα υποβαθµίσει  το θαλάσσιο περιβάλλον της παραλιακής Φθιώτιδας.
Η εγκατάσταση των Ζωνών θα πλήξει οικονοµικά τους επαγγελµατίες και  οικιστές των ακτών της Φθιώτιδας οι οποίες είναι περιοχές µε τουριστική,  παραθεριστική και οικιστική ανάπτυξη .
H ΣΜΠΕ βρίσκεται σε ασυµφωνία µε την ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών καθώς  οι περιοχές που προβλέπονται οι Ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών χαρακτηρίζονται ως Α κατηγορία κορεσµένες και απαγορεύεται η ίδρυση νέων µονάδων.
O κ. Στουπής δήλωσε :
Μέσω της συγκεκριµένης χωροθέτησης ΠΟΑΥ, νοµιµοποιούνται  απλά και µόνο κατά βάση οι υφιστάµενες αυθαίρετες θέσεις των σηµερινών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας,
--- Η προβλεπόµενη επέκταση δηµιουργεί δυσµενέστερες σε σχέση µε  σήµερα περιβαλλοντικές φορτίσεις,
--- Απουσίασαν οι ουσιαστικές συνθήκες διαβούλευσης σε επίπεδο κυρίως Τοπικών Κοινωνιών και εκπροσώπων τους που ωστόσο και παρόλα αυτά από την µεριά τους κατέθεσαν σοβαρές και τεκµηριωµένες  αντιδράσεις, και,
--- Έχει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιθέσεις όσον αφορά την συγκρότηση και σύνθεση του Φορέα ∆ιαχείρισης των συγκεκριµένων ΠΟΑΥ,
ΠΡΟΤΕΙΝΕ την εξέταση από την Οµάδα Μελέτης, την αξιολόγησή τους  και οι τεκµηριωµένες απόψεις τους επί αυτών να εκφρασθούν σε µια  αναµορφωµένη µελέτη όλων των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν  στην συνεδρίαση συνδυασµένα µε την οργάνωση διαβούλευσης σε  τοπικό επίπεδο ενδιαφερόµενων ∆ήµων που θα έρθει ως συνέχεια της  συζήτησης για ψήφιση σε επόµενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, και το αργότερο σε διάστηµα ενός µηνός. Μη γενοµένης αποδεκτής της πρότασής του καταψήφισε την συγκεκριµένη µελέτη ως ανε-παρκή και την απέρριψε.