Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.


Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.
Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα αλλά δόθηκε η ευκαιρία σε όσους ήθελαν να καταθέσουν παρατηρήσεις. Πολλές από αυτές έχουν ενσωματωθεί στην πρόταση του Β2 Σταδίου και έτσι βελτιώνουν μερικώς την αρχική ελλειμματική αφετηρία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ εδώ

Στην διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη εκ μέρους του Δήμου Κύμης Αλιβερίου δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική δημοσιοποίηση και ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας να συμμετέχει, ίσως διότι η αρμοδιότητα αφέθηκε στον επιχώριο Αντιδήμαρχο ο οποίος μάθαμε ότι συγκάλεσε κάποια σύσκεψη η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε όπως επιβάλλει η αρχή της διαφάνειας και της δημοκρατικής διαβούλευσης. Έτσι αναμένεται η τελική συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ίσως δοθεί η δυνατότητα και στους πολίτες που αποκλείστηκαν έως τώρα στο Αυλωνάρι,  να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Εμείς, έχουμε την άποψη ότι η διαδικασία εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ, σε όλες τις φάσεις, είναι παράλληλα με την μελετητική εργασία, διαδικασία προδήλως πολιτική διότι καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια και συνεπώς πρέπει να είναι μία διεργασία διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες έτσι ώστε να γίνουν γνώστες κοινωνοί και συμμέτοχοι του χωροταξικού σχεδιασμού. Εξάλλου οι φορείς και οι πολίτες του πρώην Δήμου Αυλώνος βιώσαμε παρόμοια διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης, ενόψει της εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ με θέμα τη «διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου Αυλώνος», το 2008-2009, έχοντας εμπειρία διαβούλευσης και καλή πρακτική, την οποία όμως φαίνεται ότι οι έχοντες, από το 2011 και μετά, την ευθύνη είτε αγνοούν είτε θέλουν να απαξιώνουν.
Την δύναμη της δημοκρατικής διαβούλευσης δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει όταν οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι ενεργοί και συμμέτοχοι. Γιαυτό εξάλλου, σε συνέχεια ανάλογης πρωτοβουλίας που αναλάβαμε στις δύο προηγούμενες φάσεις, δημοσιοποιούμε εμείς το βασικό κείμενο και τους βασικούς χάρτες έτσι ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να διατυπώσουν παρατηρήσεις και προτάσεις.Χρήσεις Γης
Χάρτης Πρότασης για Πολεοδομική Οργάνωση Μουρτερής- Αγίου Μερκουρίου

Χάρτης που αποτυπώνει την πρόταση της Μελέτης για την επέκταση του οικισμού του Καλάμου

Η πρόταση της Μελέτης για δημιουργία ζώνης αναζήτησης Περιοχής Πολεοδόμησης στη Αμπελουσία.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 167395/5-4-2013 το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:
Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος Α.1 Γεωγραφική θέση Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ∆ 07) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το  Νόµο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987) και αντιστοιχούν στις περιοχές λεκανών  απορροής ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆.51/2007 όπως ορίζεται στην υπ΄αριθ.  706/2010 (ΦΕΚ1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε  ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των  Νοµών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής  (7,2%) και Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%). Η συνολική του έκταση είναι 12.281 km2.Το  Υδατικό ∆ιαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο  διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από  2.0…

Η ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ.

Οι «ρητινοσυλλέκτες» ή «ρητινοκαλλιεργητές» ή κατά την παλαιότερη ονομασία οι «ρετσινάδες», αποτελούν μία επαγγελματική ομάδα, με λιγότερα πλέον από 2.000 άτομα σε όλη την χώρα, η οποία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την Εύβοια και συγκεκριμένα με την Βόρεια Εύβοια. Η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας είναι η πρώτη σε παραγωγή ρητίνης πανελλαδικά και τα σωματεία των ρητινοκαλλιεργητών είναι το πολυπληθέστερα. Παλαιότερα ο κλάδος και πολυπληθής ήταν και η παραγωγή πολύ μεγαλύτερη. Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αποδεκάτισαν τον κλάδο και μείωσαν την παραγωγή. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικότερα ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες που παράγουν υποπροϊόντα προερχόμενα από την επεξεργασία της χημικής ρητίνης όπως η Κίνα, αλλά και οι συνθήκες και όροι εργασίας, το επαγγελματικό εν γένει καθεστώς. Οι ρητινοκαλλιεργητές περιμένουν πολλούς μήνες για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις ενώ παραμένουν εντελώς έξω από τη διαδικασία προώθησης  της παραγόμενης πρώτης ύλης στην αγορά.