Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι το 2020 που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν μια σαφή και ακριβή εικόνα των επιδόσεων της διαχείρισης των αποβλήτων τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, ιδίως με συνεπή μεθοδολογία στοιχείων για τα απόβλητα και ένα εργαλείο παρακολούθησης που επιτρέπουν συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ευρωπαϊκός όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)  Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SolidarCity Network) συμμετέχει από τις αρχές του 2012 στο έργο R4R- RegionsforRecycling, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 85% μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC καθώς και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 13 φορείς από 12 Ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής-εταίρο το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Αποβλήτων του Παρισιού (ORDIF). Το έργο σ…

ΝΕΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η Επιτροπή των Περιφερειών ενισχύει τις επικοινωνιακές προσπάθειές της για τη διάδοση των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες μέσω μιας νέας διαδραστικής πλατφόρμας με τον τίτλο Η Ευρώπη στην Περιφέρειά μου (Europe in my Region).

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη χορήγηση "voucher καινοτομίας", ύψους έως και 10.000€, για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα είχε πιλοτική εφαρμογή σε Ισπανικές περιφέρειες (Μούρθια & Εξτρεμαδούρα). Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρευνα στις χώρες του G-20 έχει δείξει ότι οι Μικρομεσαίες που δραστηριοποιούνται "on-line" τείνουν να έχουν κατά 22% υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εσόδων σε σχέση με εκείνες που την τελευταία τριετία χρησιμοποιούσαν περιορισμένα ή καθόλου το διαδίκτυο. Επίσης, σημειώνει ότι οι ΜΜΕ που εκμεταλλεύονται τη δύναμη του διαδικτύου δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, όπως π.χ. στη Γερμανία, ενώ τείνουν να εξάγουν και περισσότερο. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο πολιτικής της ΕΕ, η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει μία τεράστια δυναμική στις ΜΜΕ, καθώς επιτρέπει γεωγραφική εξάπλωση, ενισχυμένο μάρκετινγκ, βελτιωμένες σχέσεις με τους καταναλωτές, μόχλευσ…

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε έκθεση που υιοθετήθηκε από την Ολομέλειά του, υποστηρίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, το Ε.Κ. προτείνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εξειδικευμένων σχολών για τη βελτίωση της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων θαλάσσιων κλάδων, τη δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών στις νησιωτικές περιοχές με μειωμένη φορολόγηση, καθώς και την ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού.
Πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΣ «ΚΑΤΟΧΗΣ» Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Γράφει ο Γιώργος Μητροπέτρος Ήλθε και ο νέος φόρος ακινήτων, που συζητείται αρκετό καιρό και φθάνει στην Βουλή για ψήφιση. Κουράστηκαν άραγε πολύ οι τροικανοί και οι εντολοδόχοι του Υπουργείου Οικονομικών για να προτείνουν το πλαίσιο αυτό του Νόμου; Πολλά είναι αυτά που αλλάζει, επιβάλλονται μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τα οικόπεδα και τα κλειστά ακίνητα, χωρίς παροχή ρεύματος τα οποία δεν πλήρωναν το ονομαζόμενο χαράτσι και κάποια από αυτά πλήρωναν μόνο το ΦΑΠ. Το κάθε ακίνητο πλέον, αποκτά φορολογική ταυτότητα, που δεν ταυτίζεται με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη του, αλλά το κάθε ένα ακίνητο θα φορολογείται ξεχωριστά. Στην εισηγητική έκθεση διαβάζουμε : “Ο ΕΝ.Φ.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και στο ενοχικό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρα…

Αχ…μικρή ξανθιά Μαρία..!

Μπόρεσε η μικρή ξανθιά Μαρία να βάλει πίσω και σε δεύτερη μοίρα για λίγο, τους τροικανούς. Μπόρεσε η μικρή Μαρία, να αναδείξει σε πρώτη είδηση το μεγάλο πρόβλημα απαγωγών ή εμπορίου παιδιών. Μπόρεσε η μικρή Μαρία και τίναξε στον αέρα υπηρεσίες των δήμων και των υπηρεσιών πρόνοιας. Μπόρεσε έτσι, να αφυπνίσει την ταλαιπωρημένη κοινωνία, μια κοινωνία που χειμάζεται…μια κοινωνία που πολλά μέλη της λιμοκτονούν. Μπόρεσε, όσο κρατούν τα φώτα της δημοσιότητας, να δώσει μήνυμα ανθρωπιάς την οποία μας αναγκάζουν κάθε μέρα να χάνουμε.! Πολλά μπόρεσε η μικρή ξανθιά Μαρία να κάνει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα σε ολόκληρο τον κόσμο.! Είναι όμως και άλλα πολλά που δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει μόνη της η μικρή Μαρία, όπως: Να βρει δουλειά σε ενάμιση εκατομμύρια ανθρώπους, Να δώσει ελπίδα σε χιλιάδες νέους που βρίσκονται σε απόγνωση. Να δώσει φως σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που τους το έκοψε η ΔΕΗ. Να δώσει ανάσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Να σταματήσει το κλείσιμο επιχειρήσεων, να κλείσει τα στόματα των ει…

ΟΛΝΕ Α.Ε. ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Ο ΟΛΝΕ ΑΕ, επίσημα ξεκίνησε τη λειτουργία του 30/06/2013, σύμφωνα με το νόμο 4150/2013. Πέραν των άλλων υποχρεώσεων του, έχει: ολοκληρώσει την Α φάση Παραλαβής-αναγνώριση κατάστασης, των συγχωνευόμενων Λιμενικών Ταμείων η οποία δεν είναι ενθαρρυντική, σύμφωνα με τους ανεξάρτητους εκτιμητές και τους ορκωτούς λογιστές. Τα κλιμάκια του οργανισμού με επιθεωρήσεις κατά τόπους και ταχύρυθμες διαδικασίες, και επαφές στα αρμόδια υπουργεία κατόρθωσαν να εγκρίνουν αποκαταστάσεις και βελτιώσεις σε περιοχές αρμοδιότητας του ΟΛΝΕ ΑΕ οι οποίες χρόνιζαν. Επισυνάπτεται πίνακας σχετικός. Οι οικονομικές εκκρεμότητες των συγχωνευόμενων Λιμενικών Ταμείων έχουν αρχειοθετηθεί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα και έχει ξεκινήσει η αποπληρωμή τους. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και συνεργασιών μεταξύ υπηρεσιών, για τη δημιουργία Πυλών εισόδου εξόδου και Διαβατηριακών Ελέγχων, τομέας ο οποίος θα διευκολύνει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών Καρύστου, Αιδηψού, Λ…

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

ΛΑΜΙΑ 21/10/2013 Σας καλωσορίζω στη Λαμία, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και πραγματικά χαίρομαι γι΄αυτή μας τη συνάντηση. Χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσουμε κάποια ζητήματα, να μας ακούσετε και να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε με αφορμή ένα τόσο σημαντικό, ένα θεμελιώδες θέμα, τον κεντρικό πυλώνα των δημοκρατικών θεσμών : τη διαφάνεια. Το θέμα της διαφάνειας είναι για δυο λόγους καίριο για κάθε δημοκρατική οργάνωση εξουσίας. Άρα και για την Αυτοδιοίκηση. Ο ένας λόγος είναι ότι τα δημόσια πράγματα πρέπει να είναι προδήλως ορατά στον πολίτη , αφού αυτός είναι ο τελικός κριτής και εντολέας όλων. Συνεπώς η διαφάνεια είναι εννοιολογικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ειδικά στην Ελλάδα το θέμα της διαφάνειας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κι αυτό γιατί έχουμε έλλειμμα διαφάνειας, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να εμβαθύνο…

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΝΕΑΣ  ΑΡΤΑΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη συμμετοχή είχε η ημερίδα-Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα «Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά και  παρασκευή  αρωματικών προϊόντων», που διοργάνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2013  το Κέντρο «Δήμητρα» Νέας Αρτάκης σε συνεργασία με τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Αυλώνος Ευβοίας «AVALONA». Οι  συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για εναλλακτικές-δυναμικές καλλιέργειες,  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν  για την καλλιέργεια και εκμετάλλευση των αρωματικών  και  φαρμακευτικών φυτών  και  να επιχειρήσουν, στο εκπαιδευτικό εργαστήριο,  την παρασκευή  αρωματικού ελαιολάδου, ξυδιού, αλατιού και τυριού καθώς και την διακόσμηση  συσκευασιών. Εισηγήτρια  ήταν η κ. Κατερίνα Μαλλή  Στέλεχος της Γενικής Δ/νση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Η  Υπεύθυνη Κατάρτισης του  Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης κ. Ελένη Πινακούλα- Κατσούλη, επεσήμανε ότι είναι η πρώτη ημερίδα που οργανώνεται με πρωτοβουλία του Κέντρου  δεδ…

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

Πρώτη η Σκύρος ανοίγει τον χορό των υδατοδρομίων ολοκληρώνοντας της διαδικασίες κατάθεσης προτάσεων για υδατοδρόμιο, με την λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφερομένων για την αδειοδότηση, κατασκευή  και λειτουργία υδατοδρομίου στο νησί. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου κ. Κυριάκος Αντωνόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης των εγγράφων από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, συνεδρίασαν και προχώρησαν στον επόμενο κύκλο συζήτησης και διαπραγμάτευσης των λεπτομερειών του υδατοδρομίου. Μετά την λήξη της συνεδρίασης  τα ηγετικά στελέχη της HellenicSeaplanesS.A., ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλας Χαραλάμπους και ο κ. Μιχάλης Ασσαριώτης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, παρουσίασαν την πρόταση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου  και συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες. Η πρόταση της Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε./ HellenicSeaplanesS.A αφορά την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου μέχ…

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣΕΔΩ


ΑΠΟ ΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ

Του Γιώργου Μητροπέτρου Αναδημοσίευση από www.i-reporter.gr   Μπορεί το φαινόμενο και το μόρφωμα της Χ.Α. να γιγαντώθηκε στις μέρες μας, αλλά τούτο δεν ήταν και κάτι το αναπάντεχο και το απρόσμενο. Όσοι βλέπουν και είναι πολλοί, πως το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα και οι εκφραστές του, αφήνει το ξεδίπλωμα τέτοιων φαινομένων και πρακτικών «μαφίας», χωρίς να παρεμβαίνει και χωρίς να λαμβάνει μέτρα θεσμικά αλλά και νομικά, τότε τούτο αποθρασύνεται και προβαίνει σε πράξεις βίας, λεκτικής αλλά και ουσιαστικής απέναντι σε κάθε …αντιφρονούντα. Πόσοι και πόσοι αδύναμοι αλλοδαποί δεν έτυχαν τις…συμπάθειας των λούμπεν στοιχείων του σκληρού πυρήνα της Χ.Α.; Εκεί οι θρασύδειλοι φουσκωτοί έδειχναν την λεβεντιά τους. Και η δημοκρατική, κατά τα άλλα εξουσία, έβλεπε, παρατηρούσε χωρίς να αντιδρά. Γιατί, το πρόβλημα αφορά άλλους και όχι εμάς. Βέβαια, καλό είναι να αποπροσανατολίζεται και ο λαός , χαμένος μεταξύ του… χαρατσιού, των δόσεων στην εφορία ,αλλά και το πρέσινγκ των εισπρακτικών…! Παράλληλα, ενώ όλα…

ΗΜΕΡΙΔΑ " ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1/10/2013
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ ΗΜΕΡΙΔΑ       ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  14  Οκτωβρίου  2013   ώρα   9:00 π.μ Το Κέντρο «Δήμητρα» Νέας Αρτάκης διοργανώνεισε συνεργασία  με τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό  Γυναικών Αυλώνος Ευβοίας «AVALONA» Εκπαιδευτικό Εργαστήριο γιαΑρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά  &  Παρασκευή Αρωματικών Προϊόντων  Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαλλή  ΤΕ  Γεωπονίας  ΔΓΕ Γεν. Δ/νση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»  στην  Αίθουσα   του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης, Για περισσότερες πληροφορίες  - Δηλώσεις παρακολούθησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  Κέντρο  «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Νέας Αρτάκης  κ.  ΕλένηΠινακούλα - Κατσούλη Δ/νση : Εν Αμερική Αρτακινών 9,  34600 Νέα  Αρτάκη. Τηλ.-Fax: 22210-42124,      email: kdnartaki@yahoo.gr