Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι το 2020 που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν μια σαφή και ακριβή εικόνα των επιδόσεων της διαχείρισης των αποβλήτων τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, ιδίως με συνεπή μεθοδολογία στοιχείων για τα απόβλητα και ένα εργαλείο παρακολούθησης που επιτρέπουν συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ευρωπαϊκός όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)  Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SolidarCity Network) συμμετέχει από τις αρχές του 2012 στο έργο R4R- Regions for Recycling, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 85% μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC καθώς και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 13 φορείς από 12 Ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής-εταίρο το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Αποβλήτων του Παρισιού (ORDIF). Το έργο στοχεύει στη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας για τη σύγκριση των δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, που διαθέτουν οι περιφέρειες.
 Μετά την επιτυχημένη ημερίδα δικτύωσης που διοργανώθηκε πέρυσι στις 12 Δεκεμβρίου 2012 από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στην Αθήνα, όπου σχεδόν εκατό Ευρωπαίοι ειδικοί συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές και οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις πολιτικές συλλογής και ανακύκλωσης, τη σκυτάλη εφέτος παίρνει η πόλη του Ταλλίν. Εκεί θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο εφαρμογής της μεθοδολογίας και χρήσης διαδικτυακού εργαλείου για την παρακολούθηση των αποβλήτων που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Regions for RecyclingR4R. Η εκπαίδευση αυτή θα βοηθήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες να κατανοήσουν καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συλλέγουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα δεδομένα των αποβλήτων που παράγουν. Το online εργαλείο του R4R θα δώσει τη δυνατότητα σε δήμους και περιφέρεις να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση με άλλους δήμους και περιφέρειες στην Ευρώπη και να
έχουν πρόσβαση σε καλές πρακτικές.
Πληροφορίες:
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια/ Τηλ: 2102486041(1)45,/ Fax:2102486046,

E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr/ Ιστοσελίδα έργου: http://www.regions4recycling.eu/home

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 167395/5-4-2013 το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:
Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος Α.1 Γεωγραφική θέση Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ∆ 07) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το  Νόµο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987) και αντιστοιχούν στις περιοχές λεκανών  απορροής ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆.51/2007 όπως ορίζεται στην υπ΄αριθ.  706/2010 (ΦΕΚ1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε  ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των  Νοµών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής  (7,2%) και Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%). Η συνολική του έκταση είναι 12.281 km2.Το  Υδατικό ∆ιαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο  διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από  2.0…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…