Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ


ΛΑΜΙΑ 21/10/2013
Σας καλωσορίζω στη Λαμία, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και πραγματικά χαίρομαι γι΄αυτή μας τη συνάντηση.
Χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσουμε κάποια ζητήματα, να μας ακούσετε και να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε με αφορμή ένα τόσο σημαντικό, ένα θεμελιώδες θέμα, τον κεντρικό πυλώνα των δημοκρατικών θεσμών : τη διαφάνεια.
Το θέμα της διαφάνειας είναι για δυο λόγους καίριο για κάθε δημοκρατική οργάνωση εξουσίας. Άρα και για την Αυτοδιοίκηση.
Ο ένας λόγος είναι ότι τα δημόσια πράγματα πρέπει να είναι προδήλως ορατά στον πολίτη , αφού αυτός είναι ο τελικός κριτής και εντολέας όλων. Συνεπώς η διαφάνεια είναι εννοιολογικό στοιχείο της δημοκρατίας.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ειδικά στην Ελλάδα το θέμα της διαφάνειας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κι αυτό γιατί έχουμε έλλειμμα διαφάνειας, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να εμβαθύνουμε στη δημοκρατία.
Σ΄αυτή λοιπόν την – οικονομικά και πολιτικά  - τεταμένη περίοδο που περνάμε – η ενδυνάμωση των θεσμών και η θωράκιση του τρόπου λειτουργίας τους πρέπει να αποτελούν πρωταρχική προτεραιότητα ΟΛΩΝ των φορέων του δημόσιου βίου.
Τονίζω το ΟΛΩΝ γιατί πρέπει να εστιάσουμε συνολικά και πολύπλευρα στο πρόβλημα για να καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε από τη ρίζα του. Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, θεσμό της Αυτοδιοίκησης, θα τονίσω δυο βασικά σημεία :
Πρώτον
Η Αυτοδιοίκηση έχει ήδη αναδείξει τη διαφάνεια σε πρωταρχικό παράγοντα ανοιχτής, συμμετοχικής και δημοκρατικής λειτουργίας της. Με δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων, με λογοδοσία, με ανοιχτές δημόσιες συνεδριάσεις των συλλογικών της οργάνων (Συμβούλια και Επιτροπές), με συζητήσεις και διαβούλευση. ‘Όλα προσβάσιμα σε κάθε πολίτη, όλα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που η Πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θεσμοθετήσει.
Δεύτερον
Η Αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του κρατικού προϋπολογισμού και μηδενικό ποσοστό παραγωγής κανόνων δικαίου, αφού δεν νομοθετεί και συνεπώς δεν ευθύνεται για τους υπάρχοντες προβληματικούς θεσμούς και κατ΄επέκταση για τη διαφθορά. Εμείς δεν έχουμε ούτε ασυλία, ούτε ακαταδίωκτο, ούτε νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Εμείς επιδιώκουμε τη διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση και τον έλεγχο της κάθε πράξης μας. Ναι, αλλά με κάποια όρια για να είναι ο έλεγχος αυτός ουσιαστικός, γρήγορος, πλήρης και αποτελεσματικός. Να συνεισφέρει στη διαφάνεια και όχι στη γραφειοκρατία.
Γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει ένα χαοτικό και παράλληλα ελλειμματικό θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο συνοπτικά εντοπίζονται τα εξής κυρίαρχα ζητήματα :Ένα ζήτημα :
Η άμεση θεσμική ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής του Καλλικράτη με κεντρικό άξονα την επένδυση στην Περιφέρεια. Με κυρίαρχη αντίληψη πως η περιφερειακή πολιτική είναι η μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Με λιγότερο κράτος, ουσιαστική αποκέντρωση και ισχυρή Αυτοδιοίκηση.
Δεύτερο ζήτημα :
Η καθιέρωση διαφάνειας και προβλεψιμότητας στα έσοδα των Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, κι εμείς στην Αυτοδιοίκηση το βιώνουμε, τόσο τις συνεχείς περικοπές στους ΚΑΠ, με μονομερείς αποφάσεις, χωρίς τη συναίνεσή μας, όσο και το ότι είναι άγνωστο πότε θα πάρουμε τους ήδη περικομμένους πόρους.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, και εμείς στην Αυτοδιοίκηση το ζούμε, τον ασφυκτικό περιορισμό του ΠΔΕ και τον στραγγαλισμό των χρηματοροών που έχουμε ανάγκη για τη λειτουργία μας και τα έργα μας.
Εδώ λοιπόν – κι αυτό είναι κομβικό σημείο χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας – είναι να υιοθετηθεί ένα σύστημα με νέο τρόπο υπολογισμού των ΚΑΠ, με έγκαιρη καταβολή τους και πάνω απ΄όλα τουλάχιστον σε τριετή βάση για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε προγραμματισμό και ομαλή παραγωγή του έργου μας.
Παράλληλα – κι εδώ μιλάμε για πραγματική βάση διαφάνειας και δημοκρατίας – είναι η εφαρμογή του Συντάγματος. Είναι η πολιτική και νομοθετική διασφάλιση της Συνταγματικής επιταγής σύμφωνα με την οποία η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες και Δήμους) πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους. Κι εννοούμε πόρους μελετημένους, τεκμηριωμένους, κοστολογημένους, εννοούμε οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. 

Τρίτο ζήτημα
Η καθιέρωση διαφάνειας στην αποτελεσματικότητα διαχείρισης κονδυλίων και παραγωγής έργου. Συγκεκριμένα :
Εμείς εδώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαχειριζόμαστε το Περιφερειακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, από το οποίο ενδεικτικά κάνουμε υποδομές μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, κάνουμε δράσεις για την ανεργία και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, κάνουμε χρήσιμα και αναγκαία έργα για τον τόπο μας.
Αυτό το πρόγραμμα το έχουμε ενεργοποιήσει και αξιοποιήσει στο έπακρο με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα που μεταφράζεται σε ποσοστό απορρόφησης 82,63 %, που είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα.
Είναι ένα πρόγραμμα που όλοι γνωρίζουν την πορεία του, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τα στοιχεία του.
Όμως, εμείς στην Περιφέρεια, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με τα προγράμματα των Υπουργείων. Ποια είναι τα έργα που κάνουν στη Στερεά Ελλάδα, ποια είναι η εξέλιξη, ποια είναι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων.
Για παράδειγμα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της ψηφιακής σύγκλισης και της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι εκείνα που θα έπρεπε να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, στη βελτίωση των λειτουργιών τους, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Να συνεισφέρουν στη διαφάνεια και να υλοποιούνται με διαφάνεια και αποδοτικά.
Το αντίστοιχο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα προγράμματα που ο χειρισμός τους γίνεται κεντρικά και ο «λογαριασμός» τους δεν αποδίδεται στην Περιφέρεια, στην Αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία.
Τέταρτο ζήτημα
Οι μεγαλύτερες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το κράτος στη διαφάνεια είναι η ενοποίηση / κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Οι δαίδαλοι του θεσμικού πλαισίου και η γιγάντωση της γραφειοκρατίας είναι οι μεγαλύτεροι εκτροφείς της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Είναι παράλληλα οι παράγοντες που βάζουν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών.
Θα μπορούσα εδώ να πω χίλια παραδείγματα. Θα μπορούσα να κάνω αναρίθμητες διαπιστώσεις. Τα ξέρουμε και τα ξέρετε.
Πιστεύω πως η ανάδειξη της διαφάνειας στη δημόσια ζωή της χώρας μας είναι κοινός τόπος για όλους μας.
Η Αυτοδιοίκηση για κάθε ευρώ που αγωνίζεται να παίρνει, πρέπει να παράγει πολλαπλάσια αξία, γιατί αυτό είναι η ανάγκη των πολιτών, αυτό απαιτούν τούτοι οι δύσκολοι καιροί.
Η Αυτοδιοίκηση είναι η εγγύτερη αρχή της κοινωνίας, είναι η έκφρασή της. Το να μην ακούει το κράτος τα προβλήματα, τις προτάσεις, τις διεκδικήσεις, τις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης, είναι σαν να μην ακούει τη φωνή της κοινωνίας.
Σήμερα λοιπόν σ΄αυτή την εκδήλωση θέλω να δώσω τρία μηνύματα :
Πρώτο μήνυμα : Δώστε ρόλο, δώστε λόγο, δώστε προτεραιότητα στην Αυτοδιοίκηση. Να οικοδομήσουμε τη δυνατή και σύγχρονη Αυτοδιοίκηση που αξίζει στη χώρα και στους πολίτες.
Δεύτερο μήνυμα : Η διαφάνεια για την Αυτοδιοίκηση δεν είναι θεωρία. Είναι η πρακτική της καθημερινής λειτουργίας της. Είναι η ξεκάθαρη κι ολοφάνερη διαδικασία των οικονομικών και προγραμματικών της διαδικασιών.
Τρίτο μήνυμα : Το κράτος πρέπει να συντονίσει το βηματισμό του με τις εξελίξεις και την πραγματικότητα. Να ασκήσει επι της ουσίας τον επιτελικό του ρόλο για να γίνει ένα πραγματικό θεμέλιο άσκησης της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, του σύγχρονου και διαφανούς δημόσιου βίου στη χώρα μας.
Κλείνοντας, πιστεύω η συνάντηση αυτή να γίνει βήμα ουσιαστικού διαλόγου και να ανοίξει μια εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και την αυτοδιοίκηση, για να πετύχουμε με διαφάνεια και συμμετοχή, περισσότερα και καλύτερα για τον τόπο μας και την κοινωνία.

Σας ευχαριστώ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…