Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ κ.λ.π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Γενική άποψη Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και ΧΥΤΥ Χανίων
Πρόσφατα και υπό το βάρος της δαμόκλειας σπάθης των καταδικών της Ελλάδας για την τεράστια καθυστέρηση  της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την άμεση παύση της λειτουργίας  δύο ΧΑΔΑ στην Νότια Εύβοια, των Δήμων Αυλώνος και Στυρέων, και την προαναγγελία του οριστικού σφραγίσματος των υπολοίπων τεσσάρων ΧΑΔΑ της Νότιας Εύβοιας. Η ανάγκη  συμμόρφωσης με τις προ πολλού ληξιπρόθεσμες οφειλές της Ελλάδας επέβαλλε ως μοναδική λύση για να αποτυπωθεί στην Απόφαση της Περιφέρειας τον καθορισμό του πλησιέστερου ΧΥΤΑ, εκείνου της Κεντρικής Εύβοιας, ως χώρου διάθεσης των απορριμμάτων των δύο προαναφερομένων Δήμων και προφανώς το ίδιο θα προβλέψει και η Απόφαση για το οριστικό κλείσιμο των υπολοίπων ΧΑΔΑ της Νότιας Εύβοιας στο τέλος του Ιουνίου του 2011.
Η υλοποίηση της Απόφασης ως προς τον χώρο διάθεσης των απορριμμάτων των Δήμων Αυλώνος και Στυρέων καθώς και των περιοχών που θα ακολουθήσουν είναι σήμερα πρακτικά αδύνατη. Προϋποθέτει την λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης  έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά με ειδικά κοντέϊνερς. Τα απορριμματοφόρα είναι αδύνατον να κινηθούν σε τέτοια απόσταση. Εξάλλου ελάχιστα από αυτά που διαθέτουν οι δήμοι είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στα δρομολόγια προς τον ΧΥΤΑ.
Αλλά ακόμη και εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα των μεταφορών - που δεν είναι τόσο τεχνικό όσο κυρίως οικονομικό και λειτουργικό- η χρήση του ΧΥΤΑ της Κεντρικής Εύβοιας προβλέπεται ασφαλώς αυθαίρετα και χωρίς καμία σχετική μελέτη. Κατά κυριολεξία ο πνιγμένος – στα σκουπίδια- από τα «μαλλιά» πιάνεται. Η  επιβάρυνση του ΧΥΤΑ της Κεντρικής Εύβοιας με τα σκουπίδια και της Νότιας Εύβοιας, ως αποτέλεσμα τετελεσμένου γεγονότος πλέον, οδηγεί σε πολύ σύντομο χρόνο στον κορεσμό ενός ΧΥΤΑ που έτσι και αλλιώς έχει περιορισμένο χρόνο ζωής και δεν φημίζεται για την καλή του διαχείριση. Συνεπώς επιταχύνεται και το άλλο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Εύβοια, η εξεύρεση νέου χώρου για τον ΧΥΤΑ της Κεντρικής Εύβοιας.
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, ξέσπασε μεγάλη φωτιά στον ΧΑΔΑ της Καρύστου που πλέον φιλοξενεί όλα τα απορρίμματα του  «καλλικράτειου» Δήμου Καρύστου. Αυτό σημαίνει απλώς ότι ούτε οι εναπομείναντες για έξι μήνες ΧΑΔΑ είναι σε θέση να καλύψουν – έστω και παρανόμως- τις ανάγκες της Νότιας Εύβοιας.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το πιο απλό αλλά ταυτόχρονα και «στρουθοκαμηλισμός» είναι να επιμένει κανείς στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή του ΧΥΤΥ της Νότιας Εύβοιας. Όταν μάλιστα το πρωτόκολλο που υπογράψαμε οι οκτώ Δήμαρχοι προ μηνών στην Λαμία παρέμεινε στα αζήτητα της Περιφέρειας. Όμως ότι και να γίνει δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα σε χρόνο συντομότερο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Παράλληλα πρέπει και στην Διαχειριστική Ενότητα της Κεντρικής Εύβοιας να αναζητηθεί άμεσα νέος χώρος.  Γιαυτό είναι καιρός να αναζητηθούν νέοι δρόμοι για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων  απαιτώντας άμεσα την αναθεώρηση του ξεπερασμένου πλέον περιφερειακού σχεδιασμού.

Η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού πρέπει να αποτελέσει επείγον ζήτημα για την αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων[1]. Σε ότι αφορά την Εύβοια ο νέος σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε δύο βασικούς άξονες:
·         Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορριμμάτων
·         Δημιουργία ενός ενιαίου ΧΥΤΥ για την Εύβοια ο οποίος θα εξυπηρετεί άμεσα την κεντρική και νότια Εύβοια και σε βάθος δεκαετίας από την λειτουργία του και την Βόρεια Εύβοια. Ο ΧΥΤΥ πρέπει να χωροθετηθεί σε έναν ενιαίο χώρο με το Εργοστάσιο Μηχανικής Διαλογής και την μονάδα Κομποστοποίησης. Ασφαλώς να υποστηρίζεται από τους σταθμούς μεταφόρτωσης οι οποίοι θα χωροθετηθούν στους  οκτώ Δήμους της Εύβοιας.
Ενδεχομένως ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν και για άλλες περιοχές της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα στην Φθιώτιδα όπου και εκεί τα πράγματα, στην περιοχή της Λοκρίδας, έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
Συνεπώς άμεση εκπόνηση μελέτης για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού και άμεση προώθηση της εφαρμογής του. Οι προϋποθέσεις συνεννόησης μεταξύ των οκτώ Δήμων της Εύβοιας[2] ή των είκοσι πέντε της Περιφέρειας είναι ασφαλώς ευνοϊκότερες σε σχέση με την αδυναμία ουσιαστικής συνεννόησης των εννέα ΟΤΑ της Νότιας Εύβοιας.[1] Το άρθρο 186, παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του νόμου 3852/2010 ορίζει ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας: «Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενης και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής.»
[2] Το άρθρο 94, παρ.1  του νόμου 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) ορίζει ότι προστίθεται στο άρθρο 76, παρ. Ι του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) ως αρμοδιότητα των δήμων: «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου».Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…