Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ


Η Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει έκκληση υπέρ μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό, που θα υιοθετηθεί, με σκοπό την αντιμετώπιση της βραδείας οικονομικής ανάπτυξης και της επίμονα υψηλής ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.
Η ΕτΠ - συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ε.Ε. - υποστηρίζει, επίσης, ότι η Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει περισσότερο και να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση του τομέα, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης και να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό σχέδιο μεταξύ των Τοπικών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.
Με δεδομένο ότι, ο τομέας του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ευρώπη απασχολεί 3,2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με κύκλο εργασιών 183 δις Ευρώ, ετησίως, η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνωμοδότηση, με θέμα μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό, αντιδρώντας στις πρόσφατες σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η γνωμοδότηση, με εισηγητή τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης των Αζορών, Vasco Cordeiro Alves, επικροτεί την αναγνώριση από την Επιτροπή του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο τομέας στην αντιμετώπιση της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη.
Η εκκίνηση μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, με σκοπό την τόνωση της λεγόμενης «γαλάζιας ανάπτυξης» μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πολύ αναγκαίων θέσεων εργασίας, υποστηρίζει η ΕτΠ, αλλά η επιτυχία της εξαρτάται από το συνδυασμό μιας σειράς διαφορετικών πολιτικών που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της εκπαίδευσης.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος, Vasco Cordeiro Alves, τόνισε, ότι αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι μια πολύ ευρύτερη, πιο συνεκτική και φιλόδοξη στρατηγική για τον τουρισμό, με τη συμμετοχή των Τοπικών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών. «Ο τουρισμός είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας πολλών παράκτιων περιοχών της Ευρώπης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και να βοηθήσει στην εκκίνηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αλλά για να γίνει αυτό πραγματικότητα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και πρέπει επειγόντως να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης» είπε.
Ένα στοιχείο καθοριστικής σημασίας είναι ότι η ενίσχυση τον τομέα του τουρισμού απαιτεί μια στρατηγική σχεδιασμένη για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής. Η Ε.Ε. πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τις παράκτιες περιοχές των οποίων οι οικονομίες στηρίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό στον τουρισμό ώστε να εκμεταλλευτούν τις μοναδικές τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Με την προώθηση της διαφοροποίησης του τομέα, το πρόβλημα της εποχικότητας θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την προσέλκυση τουριστών όλο το χρόνο, πράγμα που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Ο κ. Vasco Cordeiro Alves στην Περιφέρεια του οποίου απονεμήθηκε το βραβείο αριστείας αειφόρου τουρισμού, πρόσθεσε τα εξής: «Οι παράκτιες περιοχές θα πρέπει να επωφεληθούν από τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο που διαθέτουν. Πρέπει επίσης να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες και να επενδύσουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης - ιδιαίτερα για τους νέους - να διαφοροποιήσουν τον τομέα και να μειώσουν την υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό κατά την περίοδο αιχμής».
Η ΕτΠ επισημαίνει, επίσης, τη σημασία της βελτίωσης της περιφερειακής συνεργασίας για τη διάδοση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας, σχετικά με τον τουρισμό και εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις ανεπαρκείς συνδέσεις και τις υποδομές μεταφοράς σε ορισμένες παράκτιες περιοχές - ιδίως αυτές που εξαρτώνται πολύ από τις αερομεταφορές, όπως τα νησιά - που περιορίζουν τη ροή τουριστών, καθηλώνοντας έτσι την ανάπτυξη.
Απευθύνει δε έκκληση, σχετικά με την πρόβλεψη επαρκών κονδυλίων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., κατά την περίοδο 2014-2020, που θα διατεθούν για τη στήριξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των υποδομών τους

www.epoli.gr 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 167395/5-4-2013 το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:
Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος Α.1 Γεωγραφική θέση Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ∆ 07) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το  Νόµο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987) και αντιστοιχούν στις περιοχές λεκανών  απορροής ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆.51/2007 όπως ορίζεται στην υπ΄αριθ.  706/2010 (ΦΕΚ1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε  ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των  Νοµών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής  (7,2%) και Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%). Η συνολική του έκταση είναι 12.281 km2.Το  Υδατικό ∆ιαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο  διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από  2.0…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…