Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"ΣΤΕΡΕΑ ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ΕΠΚΑ-ΣΤΕ  αξιοποιεί τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ υπέρ των συμπολιτών μας και ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος με γενικό τίτλο:
"Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή"
Είναι το πρόγραμμα που εγκρίθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου "Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή" με Α/Α 1 της Πράξης "Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή" και Κωδ. ΟΠΣ 425658 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΕΣΠΑ η εξασφάλιση της οποίας (χρηματοδότησης) αποτελεί σημαντικότατο επίτευγμα για την ΕΝΩΣΗ μας διότι είναι από τα λίγες πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών που κατάφεραν επιτυχώς να υποβάλλουν πρόγραμμα και φάκελο με αυστηρότατα κριτήρια αποδοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Τα δύο προγράμματα έχουν όπως παρακάτω:
ΔΡΑΣΗ 1: ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
H ΕΠΚΑ-ΣτΕ, θα οργανώσει στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος δράσεις ενημέρωσης για τα δικαιώματα των νέων ως καταναλωτές, με στόχο την ενδυνάμωση της καταναλωτικής συνείδησης αυτής της ευπαθούς κατηγορίας καταναλωτών.
Το συνολικό φάσμα δράσεων αποτελείται από ενέργειες όπως: μελέτες καταναλωτικής συμπεριφοράς νέων, έρευνες αγοράς που θα απεικονιστούν σε ιστοσελίδα, δράσεις διάχυσης με έντυπο υλικό, ανοιχτές εκδηλώσεις στην Περιφέρεια, συνεντεύξεις τύπου, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα και στη βάση μελών και φίλων της Ένωσης.
ΔΡΑΣΗ 2: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο παρελθόν αποτελούσε την τρίτη Περιφέρεια της χώρας σε κατά κεφαλήν εισόδημα. Η βίαια όμως προσαρμογή της χώρας μας σε συνδυασμό με την αποβιομηχάνιση περιοχών όπως η Εύβοια και η Λαμία, έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια από νοικοκυριά που στο παρελθόν παρουσίαζαν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και αντίστοιχα είχαν δανειστεί για καταναλωτικούς, επαγγελματικούς ή στεγαστικούς σκοπούς.
Η ΕΠΚΑ-ΣτΕ δέχεται καθημερινά ένα σημαντικό αριθμό τηλεφωνημάτων και επισκέψεων από υπερχρεωμένους καταναλωτές, στα πλαίσια της εφαρμογής των ευεργετημάτων του N. 3869/2010. Ένας μεγάλος αριθμός όμως καταναλωτών είναι αφενός ανενημέρωτος και αφετέρου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει σε νομικούς για τις απαιτούμενες συμβουλές και ενέργειες. Η Ένωση θα υποστηρίξει καταναλωτές της Περιφέρειας, με τη συνδρομή νομικών και οικονομολόγων με δράσεις ενημέρωσης, ανοιχτές, διαδικτυακές και με χρήση εντύπων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και των δύο δράσεων είναι 30.967,97 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων έχει έναρξη την 01/06/2013 και λήξη την 30/11/2013.
Στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των δράσεων η ΕΠΚΑ-ΣΤΕ καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται από το site της Ένωσης αλλά και από τα γραφεία μας, για την πορεία των προγραμμάτων αλλά και των ενημερωτικών εκδηλώσεων και δελτίων για το πρόγραμμα υλοποίησης.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΚΑ-ΣΤΕ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Γ. Μητροπέτρος
Πρόεδρος

ΕΠΚΑ-ΣΤΕ
 ΕΔΡΑ: Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 & ΑΓΓ. ΓΟΒΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ 34100   ΤΗΛ:22210-20509                                                                                                                           Site:www.epka-ste.gr                                                                                                             MAIL:info@epka-ste.gr                                                                                                                           Α.Μ. Ενώσεων Καταναλωτών 41/2011 

Σχόλια