Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Του Δημήτρη Κατσούλη
Υποψ. Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας
με τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ το ισχύον σύστημα περιφερειακής διακυβέρνησης σχεδιάστηκε και κυρίως εφαρμόστηκε με πυξίδα την πεπατημένη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των κρατικών νομαρχιών. Αυτό είναι και η βασική αιτία της αποτυχίας του. Σε αυτή προστέθηκαν οι περιορισμένοι ορίζοντες εκείνων που το υπηρέτησαν. Αυτό το σύστημα το αλλάζουμε από την πρώτη στιγμή. Δεν περιμένουμε τον νομοθέτη. Δεν τον χρειαζόμαστε.
Η πρόταση περιφερειακής διακυβέρνησης των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ  καθιστά την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ το κεντρικό συλλογικό κυβερνητικό όργανο της Περιφέρειας το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί ως σύγχρονη «Περιφερειακή Κυβέρνηση»  που συντονίζει, καθοδηγεί και κατευθύνει συλλογικά την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών. Η άσκηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων των αντιπεριφερειαρχών που συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή γίνεται στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων και κατευθύνσεών της. Τέρμα στις λογικές των τιμαρίων και των προσωπικών φέουδων. Σε αυτό θα συμβάλλει επίσης η κατανομή των θεματικών αρμοδιοτήτων για τις περιφερειακές πολιτικές σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε είναι θεματικοί είτε είναι «αιρετοί» αντιπεριφερειάρχες. Ο ρόλος του Περιφερειάρχη είναι ρόλος συντονιστικός, καθοδηγητικός και ηγετικός. Σε τελική ανάλυση η ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε ενεργό κυβερνητικό όργανο της Περιφέρειας εμπεδώνει και το μέγα ζητούμενο: την περιφερειακή συλλογικότητα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή πέραν της ευθύνης για την εισήγηση των πολιτικών και προγραμματικών αποφάσεων στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έχει την θεμελιώδη υποχρέωση να λογοδοτεί ενώπιον του Συμβουλίου το οποίο ως αντιπροσωπευτικό σώμα της περιφερειακής κοινωνίας  οφείλει να ελέγχει  την «Περιφερειακή Κυβέρνηση». Η ευθύνη λογοδοσίας είναι τόσο συλλογικό όσο και ατομική για κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες.
Για να ασκήσει ουσιαστικό προγραμματικό και ελεγκτικό ρόλο το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβούλου. Αυτό, πέραν των αναγκαίων θεσμικών μέτρων, μπορεί να γίνει και με την  άσκηση του δικαιώματος της οργανωτικής αυτονομίας που απορρέει από την αρχή της πολιτικής και διοικητικής αυτοτέλειας, της «τοπικής αυτονομίας» κατά την έννοια του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.
Για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ η αλλαγή της λειτουργίας και του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ήδη δεδομένη Απόφαση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο που ξέραμε τελειώνει με την Περιφέρεια που γνωρίσαμε.
Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου κεντρικό σημείο αναφοράς είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος και κατόπιν η Περιφερειακή Παράταξη.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος πρέπει να έχει συνεχή ροή πληροφόρησης για τα τρέχοντα ζητήματα της Περιφέρειας. Όχι μόνο για εκείνα που εγγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων. Δημιουργείται για τον σκοπό αυτό Γραφείο Ενημέρωσης Περιφερειακών Συμβούλων το οποίο θα έχει το καθήκον αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα της κοινωνίας της πληροφορίας να παρέχει πολύπλευρη ενημέρωση και τεκμηρίωση σε όλους τους Συμβούλους. Σε αυτό θα απευθύνεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος ακόμη και όταν ζητά εξειδικευμένη τεκμηρίωση. Με αυτόν τον τρόπο  θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στα στοιχεία της Διοίκησης αλλά και σε εξειδικευμένη γνώση την οποία μόνος του δεν μπορεί να αποκτήσει ή θα χάσει πολύτιμο χρόνο από την επαγγελματική του ή άλλη πολιτική δραστηριότητα.
Αντίστοιχο Γραφείο Τεκμηρίωσης θα οργανωθεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για να συγκεντρώνει τα τοπικά δεδομένα σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή θα επικεντρώνεται στην τεκμηρίωση των τοπικών θεμάτων που απασχολούν μόνο τους Περιφερειακούς Συμβούλους μίας μόνο Περιφερειακής Ενότητας.
Ο καλά και σφαιρικά ενημερωμένος Περιφερειακός Σύμβουλος είναι ικανός να συμβάλλει στη διαμόρφωση του περιφερειακού συλλογικού συμφέροντος και στην επιλογή, την άσκηση και τον έλεγχο των αποτελεσματικότερων περιφερειακών πολιτικών. 
Οι Περιφερειακές Παρατάξεις αποτελούν τον άλλο πυλώνα διαμόρφωσης των περιφερειακών πολιτικών. Ο ρόλος τους διευρύνεται και πέραν του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση των Αποφάσεων και στην άσκηση του πολιτικού ελέγχου της «Περιφερειακής Αρχής».
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αγνοούμε την δυσμενή καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμβούλου και προς αυτή την κατεύθυνση θα διεκδικήσουμε δυναμικά μαζί με την Ένωση Περιφερειών και το σύνολο των αιρετών της Περιφέρειας την κατοχύρωση των καταστατικών δικαιωμάτων των Περιφερειακών Συμβούλων για την διευκόλυνση στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, για τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις για τους αιρετούς εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και για την πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση, την επιμόρφωση και την διαρκή βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων τους.
Για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβούλου είναι καθοριστικός για την συγκρότηση μίας Περιφέρειας Δημοκρατικής και Συμμετοχικής, μίας Περιφέρειας Ανοικτής στην Κοινωνία, για την ΣΤΕΡΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Έχουμε την εμπειρία, την γνώση και κυρίως την τόλμη να εφαρμόσουμε εκείνες τις οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές που θα καταξιώνουν τον Περιφερειακό Σύμβουλο και θα δικαιώνουν  την πολιτική εντολή των πολιτών της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…