Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Λαµία, 21 Ιανουαρίου 2015
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος του 2017 το Νοσοκοµείο Χαλκίδας

• Με συντονισµένες ενέργειες εξασφαλίστηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι πόροι για την ολοκλήρωση του Έργου που παρέµενε στάσιµο και κινδύνευε να απενταχθεί
• Εξασφαλίστηκαν τόσο τα αναγκαία 46 εκ για την ολοκλήρωση του έργου από πόρους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς, όσο και η ροή χρηµατοδότησης του από το Ευρωπαϊκο Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ)
• Κώστας Μπακογιάννης: «Η Εύβοια αποκτά το Νοσοκοµείο που αξίζει στους πολίτες της»
Υπεγράφη σήµερα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη η τελική πράξη τροποποίησης και ένταξης του έργου της κατασκευής του Νοσοκοµείου της Χαλκίδας στον Άξονα Προτεραιότητας «05- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ηπειρος». Με την απόφαση αυτή, αποτέλεσµα τόσο της συντονισµένης προσπάθειας των συνεργατών και στελεχών του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τους τέσσερεις τελευταίους µήνες, όσο και των στοχευµένων πρωτοβουλιών και παρεµβάσεων της νέας Περιφερειακής Αρχής, εξασφαλίζεται η συνέχεια και ολοκλήρωση ενός έργου που εδω και πολλούς µήνες βρισκόταν σε κατασκευαστικό τέλµα (ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή εργασιών), λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης και εξασφαλισµένων πιστώσεων από τα συναρµόδια Υπουργεία. Ένα έργο εξαιρετικής σηµασίας, συνολικού προϋπολογισµού 71 εκ ευρώ, το οποίο µέχρι σήµερα είχε απορροφήσει 22 εκ ευρώ από Ευρωπαϊκούς πόρους και 2,5 εκ ευρώ από πόρους Εθνικούς, και που λόγω έλλειψης περαιτέρω χρηµατοδότησης (46 εκ χρειάζονται για την ολοκλήρωση του), όχι µόνο είχε σταµατήσει, αλλά το Ελληνικό κράτος αντιµετώπιζε τον κίνδυνο να χρειαστει να επιστρέψει τα χρήµατα που µέχρι σήµερα είχαν απορροφηθεί από την ΕΕ.
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και υπό τον συντονισµό του, και σε συνεργασία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και τις υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας, εξασφαλίστηκαν οριστικά και αµετάκλητα τα αναγκαία 46 εκ, µιας και ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες διαδικασίες, πράξεις και σχέδια και εξασφαλίστηκαν οι προαπαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες για την ένταξη του στο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδας και την χρηµατοδότηση του από το ΕΤΠΑ (23εκ) και από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων-Π∆Ε (23 εκ), ετσι ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του µέχρι το τέλος του 2017, και σύµφωνα µε τις συµβατικές µας υποχρεώσεις προς την ΕΕ.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, υπογράφοντας σήµερα παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Φάνη Σπανού, την οριστική απόφαση τροποποίησης και ένταξης του έργου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήµερα είναι µία ηµέρα σταθµός για την Εύβοια. Μία ηµέρα δικαίωσης των προσπαθειών που κατέβαλε η Περιφερειακή Αρχή επί τέσσερεις µήνες, προκειµένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση των εργασιών στο νέο Νοσοκοµείο της Χαλκίδας, οι οποίες είχαν περιέλθει σε τέλµα. Με σκληρή δουλειά και συνεχείς διαπραγµατεύσεις, καταφέραµε, αυτό που το καλοκαίρι έµοιαζε άπιαστο όνειρο. Τροποποιήσαµε την απόφαση ένταξης, αυξάνοντας σηµαντικά τους κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι µπορούν άµεσα να αξιοποιηθούν και εξασφαλίζοντας τους υπόλοιπους απαραίτητους Εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση του. Η εξεύρεση λύσης για αυτό το τόσο σπουδαίο έργο κοινής ωφέλειας αποτέλεσε για όλους µας στην Περιφερειακή Αρχή, ένα από τα πρώτα και κορυφαία στοιχήµατα. Με συγκεκριµένο σχέδιο, µε συντονισµένες προσπάθειες και επιµονή δροµολογήσαµε, διεκδικήσαµε και πετύχαµε την ολοκλήρωση του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας. Η πρωτεύουσα της Εύβοιας, θα αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο Νοσοκοµείο, ικανό να καλύψει τις ανάγκες όλου του Νοµού και της ευρύτερης περιοχής και οι πολίτες της Εύβοιας θα αποκτήσουν το Νοσοκοµείο που πραγµατικά τους αξίζει».

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 167395/5-4-2013 το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:
Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος Α.1 Γεωγραφική θέση Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ∆ 07) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το  Νόµο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987) και αντιστοιχούν στις περιοχές λεκανών  απορροής ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆.51/2007 όπως ορίζεται στην υπ΄αριθ.  706/2010 (ΦΕΚ1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε  ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των  Νοµών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής  (7,2%) και Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%). Η συνολική του έκταση είναι 12.281 km2.Το  Υδατικό ∆ιαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο  διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από  2.0…

Η ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ.

Οι «ρητινοσυλλέκτες» ή «ρητινοκαλλιεργητές» ή κατά την παλαιότερη ονομασία οι «ρετσινάδες», αποτελούν μία επαγγελματική ομάδα, με λιγότερα πλέον από 2.000 άτομα σε όλη την χώρα, η οποία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την Εύβοια και συγκεκριμένα με την Βόρεια Εύβοια. Η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας είναι η πρώτη σε παραγωγή ρητίνης πανελλαδικά και τα σωματεία των ρητινοκαλλιεργητών είναι το πολυπληθέστερα. Παλαιότερα ο κλάδος και πολυπληθής ήταν και η παραγωγή πολύ μεγαλύτερη. Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αποδεκάτισαν τον κλάδο και μείωσαν την παραγωγή. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικότερα ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες που παράγουν υποπροϊόντα προερχόμενα από την επεξεργασία της χημικής ρητίνης όπως η Κίνα, αλλά και οι συνθήκες και όροι εργασίας, το επαγγελματικό εν γένει καθεστώς. Οι ρητινοκαλλιεργητές περιμένουν πολλούς μήνες για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις ενώ παραμένουν εντελώς έξω από τη διαδικασία προώθησης  της παραγόμενης πρώτης ύλης στην αγορά.

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…