Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 24 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Αναδημοσίευση από: http://www.imerisia.gr

Αναπτυξιακά ομόλογα με στόχο να εξευρεθούν πόροι 24 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής. προτείνει σε μελέτη της η PWC.

Η μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη της έκδοσης «ομολόγων έργου», ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης των υποδομών, οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν τον συντελεστή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα παραπάνω κεφάλαια απαιτούνται έως το 2025 για την ολοκλήρωση των κυριοτέρων υπό προγραμματισμό έργων υποδομής στην Ελλάδα, έργων που θα εντάξουν την εθνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης όπως συμβαίνει διεθνώς.
Σύμφωνα με απολύτως συντηρητικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και αναδεικνύουν τις παγκόσμιες ανάγκες χρηματοδότησης, το ύψος των έργων αυτών διεθνώς υπολογίζεται σε 3 τρισ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα τριάντα έτη.
Η έκθεση παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την οποία τονίστηκε ότι η ανάγκη χρηματοδότησης νέων υποδομών είναι πολύ αυξημένη και στην Ελλάδα, ιδίως μετά από τη σημαντική επιβράδυνση, της τάξης του 50%, στα ετησίως επενδυόμενα σε υποδομές κεφάλαια, από το 2008 και μετά, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την PwC, οι επενδύσεις στα έργα υποδομών έχουν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή, αυξάνοντας άμεσα τη ζήτηση και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στη συνέχεια σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Οι κλασικές πηγές χρηματοδότησης είναι δύσκολο να αποτελέσουν στην παρούσα φάση βασικούς χρηματοδότες αυτών των έργων. Οι συνθήκες, σύμφωνα με την PwC, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω αξιοποίηση της άμεσης χρηματοδότησης έργων από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω νέων εργαλείων που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως τα «ομόλογα έργου» και ο μη τραπεζικός δανεισμός. Οι τράπεζες μπορούν να παίξουν ρόλο συμπληρωματικό στη χρηματοδότηση και ασφαλώς ρόλο αναδόχου και συμβούλου στα συγκεκριμένα projects.
Όπως ανέφερε ο κ.David McGray, Infrastructure Director της PwC Αγγλίας, η χρηματοδότηση έργων μέσω έκδοσης «ομολόγων έργου» βοηθά στη γεφύρωση προσφοράς - ζήτησης για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, η οποία είναι αναγκαία για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων οικονομιών. Σύμφωνα με στοιχεία του IJ Global, το πρώτο εξάμηνο του 2014 αντλήθηκαν παγκοσμίως 14 δισ. ευρώ κεφάλαια από την έκδοση «ομολόγων έργου» -αύξηση 600% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009.
Τα «ομόλογα έργου» μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικό επενδυτικό εργαλείο για πολλές κατηγορίες επενδυτών, ασφαλιστικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών εξειδικευμένων επενδυτικών κεφαλαίων, των μεγάλων ιδιωτών επενδυτών, αλλά και των μικροεπενδυτών που αναζητούν νεές μορφές αποταμίευσης. Η PwC επισημαίνει τέσσερις ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς «ομολόγων έργου»:
1. Επαρκής εποπτεία και διαφάνεια επί των οικονομικών στοιχείων.
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, το Χ.Α. διερευνά τις διεθνείς εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες αγορές οι οποίες έχουν αναπτύξει σχετικά προϊόντα, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα μας. Αξιολογώντας δε την ανταπόκριση έμπειρων διεθνώς διαμεσολαβητών, θεωρεί ότι η αξιοποίηση των σχετικών εργαλείων θα επιταχυνθεί με την προώθηση πιλοτικών έργων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2. Επαρκής διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.
Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας σταθερής και καλά δομημένης δημόσιας και ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, διοικούμενης από επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων.
Τα ελληνικά «ομόλογα έργου», που θα εκδοθούν στο μέλλον, μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικά επενδυτικά εργαλεία για τα διεθνή ασφαλιστικά ταμεία και εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικής έκδοσης εταιρικά ομόλογα.

Την ίδια στιγμή, σημαντική πηγή κεφαλαίων μπορούν να αποτελέσουν οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, οι οποίες έχουν, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύνολο ενεργητικού της τάξης των 24 δισ. ευρώ, που ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω εξαιτίας των προωθούμενων ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων.
Ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Markets & Strategy Leader της PwC στην Ελλάδα, δήλωσε ότι οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ελάφρυνση των κρατικών προϋπολογισμών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα οδηγήσουν στην αύξηση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα pension funds, οι θεσμικοί επενδυτές και οι ιδιώτες αναζητούν παγκοσμίως χρηματοοικονομικά προϊόντα σταθμισμένου κινδύνου και υψηλότερης απόδοσης.
Τα «ομόλογα έργου» μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν τέτοιου τύπου επενδύσεις. Ανάφερε δε χαρακτηριστικά ως περιπτώσεις έργων που εύκολα θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν διεθνή χρηματοδότηση, καθώς αυτή θα αποπληρωνόταν από τις αποδόσεις τους, την Αττική Οδό και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
3. Υπαρξη ενός σταθερού και καλά καθορισμένου φορολογικού συστήματος.
Η ύπαρξη ενός σταθερού και καλά καθορισμένου φορολογικού συστήματος έχει ουσιώδη σημασία, καθώς παρέχει στους επενδυτές την απαραίτητη ασφάλεια, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μια μακροχρόνια δέσμευση κεφαλαίων.
Το φορολογικό σύστημα δεν πρέπει να διαφοροποιεί τον δανεισμό μέσω έκδοσης ομολόγων από τις υπόλοιπες μορφές χορήγησης δανειακών κεφαλαίων, ενώ επιπλέον φορολογικά κίνητρα μπορεί να δοθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής σε κατασκευαστικό στάδιο.
4. Ενίσχυση της πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Η ενίσχυση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των «ομολόγων έργου», με την αξιοποίηση των σχετικών μηχανισμών, έχει ιδιαίτερη σημασία στην προοπτική έκδοσης των ελληνικών «ομολόγων έργου». Αυτό γιατί αναβαθμίζει τη χαμηλή πιστοληπτική βαθμολόγηση της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (rating agencies).
Εως το 2025
Κεφάλαια 24 δισ. απαιτούνται έως το 2025 για την ολοκλήρωση των κυριοτέρων υπό προγραμματισμό έργων υποδομής στην Ελλάδα.
Αύξηση ζήτησης
Οι επενδύσεις στα έργα υποδομών έχουν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή, αυξάνοντας άμεσα τη ζήτηση και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στη συνέχεια σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία.
Γεφύρωση προσφοράς ζήτησης

Η χρηματοδότηση έργων μέσω έκδοσης «ομολόγων έργου» βοηθά στη γεφύρωση προσφοράς - ζήτησης για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, η οποία είναι αναγκαία για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…