Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ


ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Η σημερινή ανακοίνωση των προτάσεων του Υπουργείου Υγείας για την αναδιάταξη του υγειονομικού χάρτη της χώρας  φέρνει στο προσκήνιο την τύχη των νοσοκομείων της Κύμης και της Καρύστου.
Σύμφωνα με την πρόταση τα δύο αυτά Νοσοκομεία δεν καταργούνται αλλά όπως αναφέρει η πρόταση «καμμία μετατροπή, αλλά ανάπτυξη των Γ.Ν-Κ.Υ. Κύμης και Καρύστου ως μονάδες Π.Φ.Υ. (Σημ. δική μας: πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), βραχείας νοσηλείας, μίας ημέρας χειρουργείων, ΜΝΤ και αποκατάστασης».
Επίσης τα δύο νοσοκομεία της Καρυστίας καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, δηλαδή θα έχουν κοινό διοικητή και διοικητικό συμβούλιο αλλά θα οριστεί στο καθένα Αναπληρωτής Διοικητής και  Συμβούλιο Διοίκησης.
Ως προς τον αριθμό των κλινών, σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται μικρή μείωσή τους. Το ποσοστό πληρότητας όμως δεν δικαιολογεί την αύξησή τους.
Με βάση τα παραπάνω  κρίνεται ικανοποιητική η μη μετατροπή τους σε Κέντρα Υγείας αλλά πρέπει να εξεταστεί με προσοχή η μεταβολή του προσανατολισμού τους. Επίσης φαίνεται ότι  διατηρείται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Κύμη, ενώ η  οργάνωση των Μονάδων Αποκατάστασης θα απαιτήσει εξοπλισμό και προσωπικό για να μην μείνει στα χαρτιά.
Η πρόταση δεν οδηγεί σε αναβάθμιση των δύο νοσοκομείων. Είναι όμως σημαντικό ότι  δεν μετατράπηκαν σε Κέντρα Υγείας όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή Λιαρόπουλου. Η διατήρηση με  τις λιγότερες δυνατές απώλειες (όπως π.χ. η διοικητική αυτοτέλεια) επιτρέπει να προσδοκούμε στο μέλλον στην αναβάθμιση των δύο αυτών νοσοκομείων, στο πλαίσιο μίας νέας  στρατηγικής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υγείας πρέπει να δώσει επαρκείς απαντήσεις για το ακριβές περιεχόμενο της πρότασής του για τα νοσοκομεία Κύμης και Καρύστου, για την διατήρηση των θέσεων εργασίας, την συσχέτιση της αναδιάταξης με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως στην ωφέλεια που πρέπει να προσδοκούν οι τοπικές κοινωνίες. Μέχρις ότου δοθούν αυτές οι απαντήσεις η ικανοποίηση για την μη κατάργησή τους επισκιάζεται από την ανησυχία για την ενδεχόμενη υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Επειδή συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οι συντελεστές της λειτουργίας του κάθε νοσοκομείου, είναι ίσως χρήσιμο να τεθεί στην συζήτηση ο αριθμός των υπηρετούντων γιατρών, ο αριθμός των περιστατικών που μένουν για νοσηλεία και εκείνων που προωθούνται σε κλινικές Νοσοκομείων της Αθήνας ενώ θα μπορούσαν να παραμείνουν στα μικρά νοσοκομεία καθώς και τα ποσά που διατίθενται για τις προμήθειες εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού – υλικού που συνήθως υπερτιμολογείται προκλητικά και ληστρικά -  προκειμένου οι πολίτες να αξιολογήσουν την στόχευση των προτεινομένων λύσεων ή την δικαίωση των προβαλλομένων αντιρρήσεων.  Γιατί ένα νοσοκομείο πρέπει να το στηρίζουμε πλέον με συγκεκριμένο τρόπο, με ουσιαστικό κοινωνικό έλεγχο στη διαχείριση και στην απόδοση του νοσηλευτικού του έργου. Ιδιαίτερα στο δημόσιο νοσοκομείο η διοίκηση και το προσωπικό πρέπει να λογοδοτούν διαρκώς για τη διαχείριση του υστερήματος των πολιτών και κατά κύριο λόγο των ασφαλισμένων. Το πάρτι πρέπει επιτέλους να τελειώνει…
Δικαιολογημένα ανησυχούμε και διαμαρτυρόμαστε για την πιθανή υποβάθμιση των δύο νοσοκομείων της Καρυστίας αλλά ο αγώνας των τοπικών κοινωνιών για την αποφυγή της υποβάθμισης και την αναβάθμισή τους πρέπει να συνοδευτεί από σαφείς και ειλικρινείς απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι αποδοτικότερη η οικονομική διαχείριση, πως θα παταχθεί η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος  στον εξωφρενικό χορό των προμηθειών, πως θα οργανωθεί με σύγχρονες μεθόδους η  λειτουργία των νοσοκομείων μας, γιατί η κοινή διοίκηση με το Νοσοκομείο της Χαλκίδας θα είναι αποδοτικότερη από την έως σήμερα διοικητική τους αυτοτέλεια, πως θα επιτευχθούν επιτέλους οικονομίες κλίμακας, τι σημαίνει ακριβώς αναβάθμιση των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών και πως αυτή διασφαλίζεται με την προτεινόμενη αναδιάταξη.  Η τοπική κοινωνία, οι χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρουν τα δύο νοσοκομεία μας πρέπει να έχουν σαφείς και ειλικρινές απαντήσεις.
Αυτή την αλήθεια ο πολίτης πρέπει να την μάθει χωρίς διαμεσολαβητές, με την απλή και παραστατική παρουσίαση των δεδομένων και την απλή και σαφή παράθεση των επιχειρημάτων. Λογικές συντεχνιακές ή ισοπεδωτικές, δηλαδή λαϊκιστικές, δεν πρέπει να έχουν θέση πια. Ακριβά τις πλήρωσε ο τόπος.
Αυτές τις απαντήσεις τις περιμένουμε….


Σχόλια