Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ.Ομιλία του Δημάρχου Καλλιθέας και Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Κώστα Ασκούνη

Πηγή: NEWSTA

Eίναι σε όλους γνωστό ότι οι Δήμοι αποτελούν τους κύριους φορείς στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι που στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και απαιτήσεων έχει ενσωματώσει η χώρα μας βρίσκουν την εφαρμογή και επίτευξή τους σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη λειτουργία και τις πολιτικές των Δήμων της χώρας μας. Το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας στους Δήμους ανάγεται σήμερα σε μείζονος σημασίας θέμα τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη χώρα.
Ο ρόλος των Δήμων στο τομέα αυτό είναι και νευραλγικός και πολυδιάστατος, αφού πέραν της άσκησης τοπικών πολιτικών και της υλοποίησης έργων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση οι Δήμοι έχουν ταυτόχρονα το ρόλο του καταναλωτή, του διαμορφωτή της κοινής γνώμης αλλά και του προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης. Ρόλοι και διαδικασίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διαμόρφωση του μοντέλου ενεργειακής συμπεριφοράς όλων μας.
Παρά τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες και τη μείωση των τοπικών επενδύσεων που έχει επιφέρει και στους Δήμους το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι ο τομέας του περιβάλλοντος και της ενέργειας είναι ένας τομέας που οι Δήμοι της χώρας έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο και πρωτοβουλίες. Θ’ αναφέρω επιγραμματικά και για την οικονομία του χρόνου:
•  Το σχεδιασμό του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – Ι που ήταν μία δική μας πρόταση (ως ΚΕΔΚΕ τότε) και απαίτηση προς τη πολιτεία, πρόγραμμα που σήμερα υλοποιείται, με τη συμμετοχή πάνω πλέον των 100 Δήμων σ’ αυτό.
•   Σε ότι αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ θέλουμε να σημειώσουμε τη μεγάλη και πέρα από κάθε όριο καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κυρία Τζανακάκη περιμένουμε τη δική σας παρέμβαση, ώστε επιτέλους να λυθεί το πρόβλημα.
•   Σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», που έχει καινοτόμο χαρακτήρα και αφορά κυρίως απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, γιατί ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης πληροφορούμαστε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να μην εντάξει όλες τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις των Δήμων που συμμετείχαν, όταν μάλιστα ο συνολικός τους προϋπολογισμός υπολείπεται κατά πολύ του προϋπολογισμού της σχετικής πρόσκλησης. Ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή την πρόενταξη των πράξεων που υπέβαλλαν και αξιολογήθηκαν θετικά. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία είναι έξω και πέρα από τα προβλεπόμενα και εκφράσαμε εγγράφως στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Καλαφάτη την πλήρη αντίθεσή μας.
 •  Τη συμμετοχή 100 και πλέον σήμερα Δήμων στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ και την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) ώστε να κάνουν πράξη τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο.
•  Την άμεση ανταπόκριση των Δήμων της χώρας και τη διάθεση σημαντικών κατάλληλων εκτάσεων για το πρόγραμμα Helios ανεξάρτητα της τύχης που το πρόγραμμα αυτό θα έχει.
Να σας ενημερώσω ότι ως ΚΕΔΕ μαζί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη Τράπεζα Αττικής και με τη τεχνική υποστήριξη της ΠΕΤΑ δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα Ειδικό Ταμείο Χρηματοδότησης τοπικών επενδύσεων των Δήμων όπου βασικό ρόλο θα έχουν και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας των Δήμων, ιδιαίτερα για την αναβάθμιση του φωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

•   Σε ότι αφορά το ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων μέχρι 10 KW, θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και έχουμε προτείνει την αύξηση ισχύος έως 30 KW τουλάχιστον, ώστε να είναι ωφέλιμη η επένδυση για το Δήμο ειδικότερα για τις σχολικές εγκαταστάσεις, αυτή κρίνεται άκρως απαραίτητη δεδομένου ότι αντιμεπίζουμε και προβλήματα υποχρηματοδότησης.
 •  Τη θεσμοθέτηση και ένταξη στους νέους ΟΕΥ Γραφείων Περιβάλλοντος σε όλους σχεδόν τους Δήμους της χώρας που θα βοηθήσει σημαντικά στην άσκηση πολιτικών περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας σε συνδυασμό και με τον ρόλο των ενεργειακών υπευθύνων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δήμων.
 Τέλος προτείναμε στο πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με φορέα τη ΠΕΤΑ Α.Ε. τη δημιουργία ενός ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ καταγραφής και συλλογής δεδομένων για τη κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους Δήμους της χώρας. Πέραν αυτών των πρωτοβουλιών που είναι μόνο ενδεικτικές θα πρέπει να δούμε σοβαρά και άμεσα το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις υποδομές και λειτουργίες των Δήμων (κτιριακές εγκαταστάσεις, διοικητήρια, οδοφωτισμό, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κολυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια κτλ). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σήμερα εθνική ανάγκη με ιδιαίτερα θετικές περιβαλλοντικές, και οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το λειτουργικό κόστος αυτών των εγκαταστάσεων και να εξοικονομήσουμε σημαντικούς πόρους που μπορούν να μεταφερθούν και να καλύψουν τις ανάγκες τοπικών επενδύσεων των Δήμων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της ενεργειακής διαχείρισης όχι μόνο με περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους αλλά κυρίως με κοινωνικούς θα είχε για μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μπορέσουμε στις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά να μετακυλήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας στις ανταποδοτικές μας υπηρεσίες μειώνοντας κατά το αντίστοιχο ποσοστό εξοικονόμησης τα τέλη που πληρώνουν οι Δημότες μας, για τις υπηρεσίες οδοφωτισμού. Μ’ αυτές τις σκέψεις και την ανάγκη οι προσπάθειες αυτές να πολλαπλασιαστούν και να παράξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε κάθε Δήμο της χώρας, για το κάθε πολίτη χαιρετίζω τις εργασίες της ημερίδας σας που πιστεύω ότι θα εμπλουτίσουν τη σκέψη μας, θα ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες μας και θα καθοδηγήσουν τη συμβολή της αυτοδιοίκησης στη βιώσιμη διαχείριση της ενέργειας και την άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.


Σχόλια