Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΙΠΟΥ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΕνόψει   του   διαλόγου για την  αναθεώρηση  του  χωροταξικού  σχεδιασμού  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδος, καταθέτουμε την πρότασή μας για την ένταξη της Χαλκίδας και της Εύβοιας στην Περιφέρεια.
Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική πολιτική πράξη και συμβολή στο  πολιτικό διάλογο για τον αναπτυξιακό και κοινωνικό προσανατολισμό της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Όλες οι παρατάξεις που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και οι Δήμοι του Νομού πρέπει να μας μιμηθούν και να καταθέσουν γραπτά τις προτάσεις τους.
Αν αυτό το κάνουμε μέσα από ένα οργανωμένο δημοκρατικό διάλογο θα διαπιστώσουμε πως δεν θα ωφεληθεί μόνο η Εύβοια αλλά  ολόκληρη η Περιφέρεια.  Μπορούμε με ατράνταχτα επιχειρήματα  να αποδείξουμε πως η δημιουργική  και παραγωγική  σύνδεση  της  Εύβοιας  με την  Ρούμελη αποτελεί ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την  νέα  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Ο διχασμός  και ο στείρος  τοπικισμός   ανάμεσα στη Λαμία και τη Χαλκίδα ή σε κάποια άλλη πόλη αργότερα υπονομεύει την περιφερειακή ενότητα ,είναι φαινόμενο που  μαρτυρά   την έλλειψη  πολιτικού  σχεδίου   για την ανάπτυξη   της   Περιφέρειας  και  οδηγεί  στην  υπανάπτυξη  και  παρακμή.
Η  ενταξή  μας  στην  Περιφέρεια  θα  είναι  πετυχημένη  και  αποδοτική  αν  γίνει   μέσα  από ένα  Πολιτικό  Σχέδιο  που θα  προκύψει  από γόνιμο διάλογο  των  Κοινωνικών  Εταίρων ,θα αναγνωρίζει  την  σύγχρονη  οικονομική και  κοινωνική πραγματικότητα , την  ένταξη  της χώρας μας  στο  Διεθνή  καταμερισμό  εργασίας, τα Γεωγραφικά, Ιστορικά, Πολιτισμικά  χαρακτηριστικά  της  περιοχής  μας, και  ως  συνέπεια  αυτής  της  ανάλυσης  θα  προβάλουν  τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  κάθε  Τόπου.       

Ας δούμε όμως πια είναι η θέση της Χαλκίδας και της Εύβοιας από την άποψη της χωροταξίας με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
Τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι:
1. Γεωγραφική θέση Δήμου Χαλκιδέων και Νομού Ευβοίας:
α. Εγγύτητα και σύνδεση με ΠΑΘΕ και Σιδηροδρομικό Δίκτυο
β. Γειτνίαση με την πρωτεύουσα και την Αττική όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας.
γ. Η σύνδεση της Χαλκίδας με την Κύμη θα αποτελεί τη γέφυρα της χώρας μας με  τα Μικρασιατικά παράλια, την  παρευξεινιες  χώρες  αλλά και την  μείωση  της  απόστασης  με τα νησιά  του  Αιγαίου .   
2. Φυσικό τοπίο και ανάγλυφο της Εύβοιας και της Χαλκίδας:
    α. Μεγάλη έκταση ακτογραμμής και παραλίων
    β. Φυσικό κάλλος Πορθμού του Ευρίπου και παλιρροιακού φαινομένου
 γ. Μοναδικά τοπία ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους στη Χαλκίδα και Ευβοϊκή ενδοχώρα(Απολιθωμένο δάσος Κερασιάς, Φαράγγι του χάρακα , Δημοσάρη Καρύστου , Φαράγγι  Αγάλης , Καστανοδάσος  Στενής , Κοιλάδα  Κηρέα.)       
3. Ιστορία- πολιτιστική κληρονομιά Ν. Ευβοίας- Δήμου Χαλκιδέων:
    α. Αρχαιολογικός χώρος Αυλίδας, Ξηρόπολη Λευκαντί, Μάνικα, Ερέτρια κλπ
    β. Παλιά πόλη Χαλκίδας, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Εύβοιας
   γ. Μοναστήρια και τόποι προσκυνήματος σε όλη τη Εύβοια (πχ Άγιος Ιωάννης   Ρώσος, Όσιος Δαυίδ κλπ)
4. Παρθένα δάση με μεγάλη βιοποικιλότητα ( όπως Καντήλι-Πυξαριά ,  Δίρφυς-Ξηροβούνι-Ορταρι-Κοτύλαια,Τελέθριο-Λιχάδα –Γιάλτρα , όρος  Οχη  Καρυστίας )   

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ   ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
•             ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ   ΠΟΛΟΙ 
   Η  Χαλκίδα  όπως   έχει  διαμορφωθεί  με τον  Καλλικρατικό   Δήμο   αποτελεί  ένα  από  τα δυο  Πρωτεύοντα  Οικιστικά  Δίκτυα  της  Περιφέρειας   με  μεγάλες  δυνατότητες   ανάπτυξης . Κύριο  χαρακτηριστικό  της  Πόλης  είναι  ότι  αποτελεί  Ιστορικό  Τόπο  με σημαντικά  αρχαιολογικά   αλλά   Βυζαντινά  και  μεταβυζαντινά   μνημεία, καθώς  επίσης  το  γεωγραφικό  ανάγλυφο και  το  φυσικό  κάλλος  του  τοπίου  είναι  μοναδικά.
- Ολοκλήρωση  των   Γ Π Σ   των  Πόλεων  και  οικισμών  που  αποτελούν  το Δήμο  Χαλκιδέων και  εκπόνηση   Ρυθμιστικού  σχεδίου   με  στόχο  την  αειφόρο  οικιστική  ανάπτυξη  της  περιοχής  με σεβασμό  στο περιβάλλον, τις  αρχαιότητες  και  το  ευβοϊκό  τοπίο .
-  Η  Ερέτρια  με την Αμάρυνθο  αποτελούν  μια  νέα   οικιστική  ενότητα  με  μεγάλες  δυνατότητες  ανάπτυξης.
-  Επίσης  ένα  δυναμικό  οικιστικό  δίπολο είναι  η  Αιδηψός  με την  Ιστιαία
- Όλες  η  επεκτάσεις  σχεδίων  πόλης   και οικισμών πρέπει  να εναρμονίζονται  με την  αρχιτεκτονική  του  τοπίου  και  να  σέβονται την  ιστορία  και τον  πολιτισμό του κάθε  τόπου.
•             ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΠΟΛΟΙ  -ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Ο  μεγαλύτερος  Βιομηχανικός  πόλος  της   Χώρας  είναι  η  ευρύτερη  βιομηχανική  περιοχή  που βρίσκετε στους  Δήμους  ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ- ΘΗΒΑΙΩΝ .
Ο  άναρχος  ρυθμός  ανάπτυξης  η απουσία σχεδιασμού , συστημάτων διαχείρισης  και  ελέγχου  των  βιομηχανικών  αποβλήτων ‘ έχει  δημιουργήσει σοβαρά  περιβαλλοντικά  προβλήματα  στην  ευρύτερη  περιοχή .( π.χ Μόλυνση  του  Ασωπού  ποταμού  αλλά  και του  υπόγειου  Υδροφορέα)
- Πρωταρχικός  στόχος  η δημιουργία  υποδομών  για την  προστασία  του περιβάλλοντος  και την εφαρμογή  της  Νομοθεσίας   που  ρυθμίζει  την  λειτουργία  και θέτει  τους  κανόνες  ανάπτυξης  της  Βιομηχανίας .
-Η  Χαλκίδα  παρά το ότι  στον  βιομηχανικό  χώρο  Τανάγρας-Χαλκίδας-Θήβας  έχει  τη μικρότερη  έκταση  βιομηχανικής  περιοχής  κατ’ουσίαν  αποτελεί  το κέντρο του  μεγαλύτερου  βιομηχανικού  πόλου  της χώρας.                           
   -Για την  Εκπαίδευση   Στελεχών  και  Τεχνικών της  βιομηχανίας  έχει  το  ΤΕΙ  Χαλκίδας, το Τ Ε Ε , τη  Σχολή  του  ΟΑΕΔ  στο  Βασιλικό. Επίσης  όλο  το  εκπαιδευμένο  δυναμικό  της  βιομηχανίας  μετά το  κλείσιμο  μεγάλων  βιομηχανιών  της  Εύβοιας  έχει  μεταφερθεί  στην  νέα  βιομηχανική  περιοχή.
    - Τεχνίτες και  Στελέχη   επιχειρήσεων  που  παρέχουν  εκπαίδευση  η εκπαιδεύονται (όπως  στην Ε Α Β ) διαμένουν  στα   Ξενοδοχεία  της  Χαλκίδας  και  Ερέτριας                                                                                                                                                                                     
      -Η δημιουργία του  νέου  οδικού  άξονα    Χαλκίδας  -Κύμης  θα προσδώσει   μια  νέα  δυναμική   στη   βιομηχανική  περιοχή  αλλά  και  στον   τουρισμό  και στις  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  της   Εύβοιας.     Η χωροθέτηση   βιομηχανικής   ζώνης   υψηλής  όχλησης   στις   εκβολές  του  Κηρέα  αποτελεί  μια  άστοχη  και  καταστροφική  ενέργεια  ανθρώπων που  υπηρετούν  συμφέροντα   οικονομικών  ομίλων  που  δεν  έχουν  σχέση  και  δεν  τους   ενδιαφέρει   η  ανάπτυξη και προκοπή  του  τόπου μας.
 Κάθε  χωροθέτηση  βιομηχανικού  η  βιοτεχνικού  πάρκου  θα  πρέπει  να  γίνεται  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των  Δήμων  και των  κοινωνικών  φορέων  και  να  εντάσσεται  στο    σχεδιασμό  κατά  την  εκπόνηση  των  ΓΠΣ, πρώτη  προτεραιότητα  στο  σχεδιασμό  θα  πρέπει να  είναι  η προστασία  του  περιβάλλοντος  ,των  υπόγειων  υδάτων  και  των  περιοχών  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους.              
   -Θέσπιση  κινήτρων   για  την  μετεγκατάσταση   βιομηχανικών, βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων (Εργαστήρια,  Συνεργεία, Βιοτεχνίες κ.λ.π )  σε  οργανωμένους  υποδοχείς ( ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ ).
    -Σχέδιο αποκατάστασης  μεταλλευτικών-λατομικών  χώρων  και  εποπτεία  για εφαρμογή των  υποχρεώσεων  των  επιχειρήσεων  της  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  
    - Απαγόρευση  της  περαιτέρω  επέκτασης  των  εξορυκτικών  δραστηριοτήτων  
στην  κεντρική  Εύβοια  αν δεν  εξυγιανθεί  ο υπόγειος  υδροφορέας   από τα  βαρέα  μέταλλα . Αναζήτηση  ευθυνών  σε  Εταιρείες , Πολιτικά  πρόσωπα ,  και  Δημόσιους  Λειτουργούς  που  υπέθαλψαν  την  περιβαλλοντική  καταστροφή.
•             ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ
-              Χωροθέτηση  και  προστασία  των παραγωγικών  εδαφών  από την  οικιστική  η  βιομηχανική –βιοτεχνική  επέκταση.
-   Αγροτικές  υποδομές   όπως .  Αναδασμοί, Αγροτική  οδοποιία ,
-   Δημιουργία  υποδομών και  εκπόνηση  προγραμμάτων  στήριξης  της  Κτηνοτροφίας   στους  ορεινούς  όγκους  της  Βορειοκεντρικής  Εύβοιας  και Σκύρου ,όπως .( Χωροθέτηση  βοσκοτόπων , Οργάνωση και λειτουργία  σφαγείων ,τυροκομείων  με της σύγχρονες προδιαγραφές , Τυποποίηση  και  προβολή  κτηνοτροφικών προϊόντων).      
 -  Εφαρμογή  προγραμμάτων  βιολογικής  γεωργίας  ,εξοικονόμησης  νερού , διαχείρισης  αποβλήτων  γεωργικής  παραγωγής  με  αξιοποίηση  βιομάζας .
  - Ποιοτικός  έλεγχος  , Ανάδειξη τοπικών  προϊόντων ,  Ενθάρρυνση  και θεσμοθέτηση  κανόνων για την  απευθείας  συναλλαγή  Παραγωγών –Καταναλωτών.
  - Αξιοποίηση αρμοδιοτήτων  που  έχουν  περάσει  στους  Δήμους  για’.
              - Αποδοτική  διαχείριση   αγροτικών  υποδομών 
              - Προστασία  της  γης  υψηλής  παραγωγικότητας
              - Προγράμματα  προώθησης  και προβολής  τοπικών           
                 προϊόντων.
              - Καθετοποίηση  παραγωγής
              - Σύνδεση  με τις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού
•             ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ –ΜΝΗΜΕΙΩΝ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΛΟΥΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
-Σύσταση  Αρχαιολογικού  κτηματολογίου   για  όλη  την  Εύβοια  αρχής  γενομένης  από το  Δήμο  Χαλκιδέων  με συστηματική  καταγραφή  αρχαιολογικών χώρων , Ζωνών  προστασίας  Α’και  Β΄,            
ακίνητης  περιουσίας.  Δημιουργία  ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  για  την  αποτελεσματική  προστασία  των  αρχαιοτήτων, την  εξυπηρέτηση  των πολιτών  αλλά  και  των δημοσίων  υπηρεσιών.

 - Ανάδειξη  του αρχαιολογικού χώρου της  Αυλίδας  και του περιβάλλοντος  χώρου . Ένταξη  στον  κατάλογο  της  UNESCO  ως  μνημείο  παγκόσμιας  κληρονομιάς.
  - Αναστήλωση  του  αρχαίου  θεάτρου  Ερέτριας  με στόχο  την  πραγματοποίηση   θεατρικών  παραστάσεων  τα  επόμενα χρόνια  μέσα  από  την  δημιουργία  πολιτιστικού οργανισμού  που  θα  αναλάβει  την  λειτουργία  και  συντήρηση  του  θεάτρου.
  - Προστασία  και ανάδειξη  μνημείων  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλους   όπως.
          -Απολιθωμένο  δάσος  Κερασιάς
          -Κοιλάδα  Κηρέα  ( Προκόπι-Μαντούδι-Πήλι)
          -Φαράγγι  Αγάλης – Καστανοδάσος Στενής  Διρφύων.
          - Φαράγγι του Χάρακα – Δημοσάρη  Καρύστου  κ,ά.
  Περιοχές  με σημαντική  βιοποικιλότητα  στη  χλωρίδα και πανίδα.
      -Καντήλι- Πυξαριά- Δίρφυς- Ξηροβούνι-   Ορτάρι-  Κοτύλαια.
      -Όρος  Οχη- Κάμπος  Καρύστου- Ακρωτήριο.
      - Τελέθριο – Λιχάδα – Γιάλτρα.  .
  Υγροβιότοποι .
-              Λίμνη  Δύστου. – Δύστος
-              Λιβάρι η Κολοβρέχτης  - Ψαχνά
-              Μικρό και μεγάλο Λιβάρι  Ιστιαία .
-              Δέλτα  Ληλαντα -  Βασιλικό.
Οι ανωτέρω περιοχές  αναφέρονται  ενδεικτικά , υπάρχουν  και  άλλα  φυσικά μνημεία  μοναδικού  κάλους με  σημαντική  βιοποικιλότητα  στη  χλωρίδα και πανίδα  που έχουν  καταγραφεί  από αξιόλογους  επιστήμονες . Παρά  την  καταγραφή τους , τον χαρακτηρισμό τους ,  την  ένταξή τους  σε  προστατευόμενες  ζώνες  NATURA  η στο πρόγραμμα  LIFE  η σε  προγράμματα  ειδικής προστασίας. Κατ’ουσίαν  οι τοπικοί πολικάντες  της Εύβοιας  δεν  σεβάστηκαν   το  περιβάλλον , την  χωροταξία , τον σχεδιασμό ,το φυσικό και ιστορικό πλούτο  αυτού του  τόπου.
•             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ολοκλήρωση  των  Γ Π Σ  και  των εφαρμοστικών  πράξεων  για το σύνολο  των  Καλλικρατικών   Δήμων  και για το  Δήμο  Χαλκιδέων  εκπόνηση   Ρυθμιστικού  Σχεδίου.
- Ορισμός  κτηνοτροφικών  ζωνών αλλά  και  ζωνών  προστασίας  της   καλλιεργήσιμης   γης  από την ανεξέλεγκτη  δόμηση .
- Προώθηση  βασικών  δικτύων  και υποδομών  για  αποχέτευση , διαχείριση   λυμάτων  και  απορριμμάτων  σε  όλους  τους  Δήμους .
- Περιορισμός  στην  ανεξέλεγκτη  έκδοση  αδειών  για μονάδες  Ιχθυοκαλλιέργειας και  αυστηρός  έλεγχος  στην  τήρηση  των  περιβαλλοντικών  όρων .
- Έλεγχος  της  εξορυκτικής δραστηριότητας  και  μέτρα  για την εξυγίανση  του  υδροφορέα  της κεντρικής  Εύβοιας.
  - Φραγμός  στην  ανεξέλεγκτη  και  καταστροφική  ανάπτυξη  των  ΑΠΕ με ανεμογεννήτριες  βιομηχανικού  τύπου πολλών  Μεγαβάτ  που  αλλοιώνουν  το τοπίο και υπονομεύουν άλλες  παραγωγικές    δραστηριότητες  αναγκαίες  για την  οικονομική  πρόοδο  και  ευημερία  των  κατοίκων  της  Νότιας  Εύβοιας . Η  Ν.Εύβοια  πρέπει  να χαρακτηρισθεί  κορεσμένη περιοχή  σ’αυτού  του είδους  της  επενδύσεις  για να  αποτραπεί  η  έγκριση  νέων  αδειών .
•             ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ανάδειξη και  προστασία  των Αρχαιοτήτων  και του  Ιστορικού  Τοπίου, η περιβαλλοντική  αειφόρος  ανάπτυξη , η ανάπλαση  των Πόλεων και των  Οικισμών  με  κανόνες  και  μέτρο  που να συνάδουν  με τη Γραμμή  και  το Χρώμα του  Ευβοϊκού  Τοπίου  αποτελούν  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  πάνω  στον  οποίο  στηρίζουμε  τον  σχεδιασμό μας  για  τουριστική  ανάπτυξη  στην  Χαλκίδα  αλλά  και  σ’ολόκληρο  το Ν.Εύβοιας.

  - Δημιουργία  μεγάλου  Μουσείου  στη Χαλκίδα  για να μπορούν  οι  επισκέπτες  να  γνωρίσουν  μέσα από  αυτό  το χώρο  τα σπάνια  εκθέματα  και  τους μοναδικούς  αρχαιολογικούς  θησαυρούς  αυτού  του τόπου. Ανάδειξη των  Μουσείων  που  υπάρχουν στις  άλλες  Πόλεις της  Εύβοιας.
  - Να προχωρήσουμε σε  συνεργασία με την Αρχαιολογική  Υπηρεσία   και το Ελληνικό  Πανεπιστήμιο  σε νέες  ανασκαφές  για την  ανάδειξη  και  αποκάλυψη  αρχαιοτήτων που θα καταστήσουν  τον τόπο μας  και  τον  Πολιτισμό μας  πλουσιότερο .
  - Ανάδειξη  και προστασία  της  Αρχαίας  Αυλίδας  με  νέες  ανασκαφές και προστασία του περιβάλλοντος  χώρου . Επίσης  αναστήλωση  του  Αρχαίου  Θεάτρου  Ερέτριας  και ανάδειξη  των  αρχαιοτήτων του  περιβάλλοντος   χώρου.
  - Σχεδιασμός  και ανάπτυξη  προγραμμάτων  εναλλακτικών  μορφών   τουρισμού  στους  ορεινούς  όγκους  της  Εύβοιας  και σε περιοχές  με τοπία  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους. Δημιουργία  υποδομών  για  πρόσβαση  και  παροχή  υπηρεσιών στους  επισκέπτες .
  - Το  Προκόπι  να αναδειχθεί  σε  κέντρο  Θρησκευτικού  Τουρισμού  για την  Εύβοια  και την  Περιφέρεια  και να δημιουργηθούν  οι υποδομές  που  απαιτούνται  γι’αυτό το  σκοπό  από τον  τοπικό  Δήμο  και  την   Ιερά  Μητρόπολη  Χαλκίδος .
  - Ανάπτυξη  Ιαματικού  Τουρισμού  με  κέντρο την Αιδηψό. Η πόλη  πληροί  της  προϋποθέσεις για να μετεξελιχθεί  σε ένα  σύγχρονο  κέντρο  Ιαματικού- Ιατρικού  Τουρισμού  με  μεγάλο  συνεδριακό κέντρο  και  Μαρίνα  για  την εξυπηρέτηση  των επισκεπτών.
 - Σκύρος . Το μεγαλύτερο νησί των  Σποράδων  που  γοητεύει τον  επισκέπτη  με τις πλούσιες  εναλλαγές του  φύσης . Ορεινά τοπία, πευκόφυτες  εκτάσεις, πανέμορφες  ακτές με αμμουδερές  παραλίες,  γραφικοί  κόλποι. Επίσης  σημαντικά  αξιοθέατα  όπως .  το  Κάστρο, Αρχαιολογικοί χώροι, Αρχαιολογικό  Μουσείο ,Εκκλησίες     Μοναστήρια . Η δυνατότητες  ανάπτυξης  του  τουρισμού  στη  Σκύρο  αλλά  και σε  όλη  την  Εύβοια  είναι πολύ  μεγάλες  και  βρισκόμαστε  ήδη  στην  αρχή.
•             ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-  Κατασκευή  κεντρικού  οδικού  άξονα  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΥΜΗ  και ενταξή  του  στα  Διευρωπαϊκά  Δίκτυα .
 - Δημιουργία  κάθετων  οδικών  αξόνων  που θα  συνδέουν  την  Ιστιαία  και την Κάρυστο  με τον  κεντρικό  άξονα.
  - Σύνδεση  της  Κύμης  με το  Μαντούδι  με  αξιόπιστο  οδικό  δίκτυο  για  την  τουριστική  ανάπτυξη   των  ανατολικών  ακτών   της  Εύβοιας  στο  Αιγαίο.
   - Αναβάθμιση  Σιδηροδρόμου με  την  κατασκευή  διπλής  γραμμής  από  ΟΙΝΟΗ  μέχρι  ΧΑΛΚΙΔΑ   και  λειτουργία   Προαστιακού  με  μεγάλη  συχνότητα  δρομολογίων .
  - Ανάπτυξη  των  θαλασσίων  μεταφορών   μέσω του  Λιμένα  της  Κύμης  με τα νησιά  του  Αιγαίου , τα  Μικρασιατικά  Παράλια, και   της  Παραευξείνιες  χώρες .   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ
http://politeia-evripou.blogspot.gr/
politia.evripou@gmail.com
frantzis.georgios@gmail.com

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…