Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ2020 ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 16 ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ


Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής και Αστικής  Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε  πρόσφατα (22 Νοεμβρίου τ.ε.) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές  πόλεις και περιφέρειες προκειμένου να  συμμετάσχουν στη δημιουργία αναπτυξιακών  συμπράξεων, στο πλαίσιο της μελέτης της ΕΕ για  την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης  με σκοπό την υποστήριξη της Στρατηγικής ΕΕ2020.
Η εν λόγω μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της σε  δύο πεδία πολιτικής που συνδέονται με τη  Στρατηγική δηλ. στην ενεργειακή αποδοτικότητα,  με έμφαση στα υφιστάμενα κτίρια, και στην  κοινωνική ένταξη στις αστικές περιοχές. Τέσσερις  μελέτες περιπτώσεων αντιστοιχούν σε κάθε  πεδίο, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο μια βάση για  αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή πρακτικών.
Οι ακόλουθες μελέτες παρέχουν την εν λόγω  πλατφόρμα ανταλλαγών και μάθησης: 
·         Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας  (Περιφέρεια Prignitz-Oberhavel- Γερμανία).
·         Τοπική Στρατηγική Ενέργειας (Δήμος  Vrhnika-Σλοβενία).Περιφερειακό Εδαφικό
·         Σχέδιο για την Κοιλάδα των Άλπεων  (Περιφέρεια της Λομπαρδίας-Ιταλία).
·         Ενεργειακό έργο για τα κτίρια (Περιφέρεια  Αλσατίας-Γαλλία).
·         Αειφόρος Κοινωνική Αστική Ανάπτυξη  (Στοκχόλμη-Σουηδία).
·         Έργα Αστικών Αναπλάσεων (Περιφέρεια Πομόρσκι-Πολωνία).
·         Μετανάστες στη διαπολιτισμική Ρουμανία  (Τιμισοάρα-Ρουμανία).
·         Σύσταση επιχειρήσεων σε ευπαθείς  κοινωνικά κοινότητες (Λίβερπουλ-Ηνωμένο
·         Βασίλειο).
Οι συμπράξεις θα διευκολύνουν την ανταλλαγή  γνώσεων για τις προσεγγίσεις της πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης και θα ενθαρρύνουν τη μάθηση  μεταξύ περιφερειών και πόλεων. Προς τούτο,  αναμένεται η διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των  εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται  από μια κουλτούρα μάθησης και αλλαγής  πολιτικών. Με άλλα λόγια, οι εμπλεκόμενοι δήμοι  και περιφέρειες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στη  μάθηση και προετοιμασμένοι να λάβουν αποφάσεις  για δράσεις ή σχέδια δράσεων για τη βελτίωση της  διαδικασίας χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής  στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Σε κάθε  μελέτη περίπτωσης αντιστοιχούν δύο συμπράξεις.  Κάθε σύμπραξη θα συμμετάσχει σε μια πολυμερή και μία διμερή συνάντηση εταίρων. Σε κάθε  σύμπραξη διατίθεται ένα ποσό μέχρι τις 3.000 ευρώ  για την κάλυψη των δαπανών για τις πολυμερείς  και διμερείς ανταλλαγές.
Προθεσμία: 22 Ιανουαρίου
Πληροφορίες:  Ιστοσελίδα: http://www.spatialforesight.eu/2020.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 167395/5-4-2013 το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:
Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος Α.1 Γεωγραφική θέση Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ∆ 07) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το  Νόµο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987) και αντιστοιχούν στις περιοχές λεκανών  απορροής ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆.51/2007 όπως ορίζεται στην υπ΄αριθ.  706/2010 (ΦΕΚ1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε  ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των  Νοµών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής  (7,2%) και Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%). Η συνολική του έκταση είναι 12.281 km2.Το  Υδατικό ∆ιαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο  διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από  2.0…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…