Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου    2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜ Α 1ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης  διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2015»
ΘΕΜΑ 2ο:  «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2015»
ΘΕΜA 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών ( εργασιών και μεταφορών)  »
ΘΕΜΑ 4ο: ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΘΕΜΑ 5ο: ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΘΕΜΑ 6ο: ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΘΕΜΑ 7ο: ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΘΕΜΑ 8ο: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΘΕΜΑ 9ο:   Σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος
ΘΕΜΑ 10ο:  Περί έγκρισης πρακτικών  διενέργειας διαγωνισμού  για την μίσθωση ακινήτου ( αποθήκης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2592/ 5-11-201
ΘΕΜΑ 11ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΗΝΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015
ΘΕΜΑ 12ο:  Περί εισήγησης επιτροπής της ΑΔΣ 119/14 για την εκτίμηση των  στοιχείων που παράθεσε  ο μισθωτής της καντίνας και του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο  Ντερνέκι για μη καταβολή μισθωμάτων
ΘΕΜΑ 13ο: Περί εφαρμογής των διατάξεων  του άρθρου IV .  του υπ’ 2349 / 31-12-2012/ Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
ΘΕΜΑ 14ο: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Σχόλια