Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΕΥΒΟΪΚΟ
«ΘΕΜΑ 2ο: η Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ΚΑΙ Ανάπτυξης λαμβάνοντας ΥΠ   όψη ΤΗΝ εισήγηση ΤΟΥ Προϊσταμένου Της Δ / νσης Περιβάλλοντος ΚΑΙ   Χωρικού Σχεδιασμού κου. Αντώνη Τερζή, καθώς και τα α) Αριθμ.   328/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου, β)   ​​Την Αριθμ. Πρωτ: 11/139/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΤΟΥ   ΤΟΥ Δήμου Λοκρών γ) Αριθμ. Πρωτ: 21384 / 21-11-2012 Έγγραφο ΤΟΥ   Δήμου Λοκρών δ) Την Αριθμ. Πρωτ: 29/489/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών ε) Το από 26-10-2012 Έγγραφο   ΤΟΥ Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Οικιστών & Οικοπεδούχων   Σκορπονερίου, ζ) Αριθμ. Πρωτ: 9241,05 / 15/2012 / 21-09-2012 Έγγραφο   ΤΟΥ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στ) Αριθμ. Πρωτ:   3706/152859 / 13-09-2012 έγγραφο της Δ / νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, η) Το από 15-11-2012 Έγγραφο ΤΟΥ   Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Οικιστών & Οικοπεδούχων Σκορπονερίου, θ) Αριθμ. Πρωτ: 1185/208281 / 23-10-2012 Έγγραφο Της Γενικής  Δ / νσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ι) Αριθμ. Πρωτ:   1397/152976 / 09.07.2012 έγγραφο της Δ / νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας,   κ) Το από 15-11-2012 έγγραφο Πληρεξούσιου Δικηγόρου Μ. Χαινταρλή - Α. Σηφάκη - Μ. Μαγαλιού του Συλλόγου Οικιστών Αγίας Ειρήνης Μαρμαρίου Εύβοιας, λ) Το από 07-09-2012 έγγραφο του προέδρου &   Δ / νων Συμβούλου της Α . Π . C ADVANCED PLANNING - CONSULTING , μ)   Αριθμ. Πρωτ: 126529/899 / 14-11-2012 έγγραφο του Εξωραϊστικού Ναυταθλητικού Συλλόγου Φυγόντα - Πορτολάφια, ν) Το από 21-11-2012 έγγραφο του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
κατά πλειοψηφία
με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τη Χωροθετηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στις θαλάσσιες Περιοχές Των κόλπων Νοτίου ΚΑΙ Βορείου Ευβοϊκού ΚΑΙ ΤΟΥ   Διαύλου Των Ωερεών, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και Βοιωτίας ,
του φορέα Ευβοϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών με δ.τ. ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ.Α.Ε ΜΕ πολυακουσμένα παρακάτω όρους ΠΟΥ προτάθηκαν   ΑΠΌ ΤΑ Μέλη Της επιτροπής ΚΑΙ τoν πρόεδρο:
1 α) Υιοθετείται η πρόταση του Δήμου Καρύστου, ο οποίος στηρίζει τις   υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δήμου ΚΑΙ ΔΕΝ αποδέχεται   ΤΗΝ εγκατάσταση Νέων.
β) γινεται δεκτό ΤΟ αίτημα ΤΟΥ Δήμου ΓΙΑ Μελέτη   Σχετικά ΜΕ ΤA Λιβάδια Ποσειδωνίας. ΤΟ ΥΠΕΚΑ όπου έχει καταγεγραμμένα Λιβάδια Ποσειδωνίας ΝΑ απορρίψει ΤΗΝ εγκατάσταση μονάδων ΚΑΙ   ΝΑ ξεκινήσει ΣΕ Συνεργασία ΜΕ ΤΟ Δήμο εκπόνηση σχετικής μελέτης
 γ)   Προτείνεται η μονάδα που λειτουργεί στο νησί Πεταλιοί να μετεγκατασταθεί στο πάρκο εκτροφής 15.1 και όχι στο πάρκο 15.3. Το πάρκο 15.3.   να ενσωματωθεί σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στην θέση 15.2.
2. ΝΑ διερευνηθεί η Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ μετεγκατάστασης Της μονάδας ΑΠΌ ΤΟΝ   όρμο  Σκορπονερίων ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ.
3: Οι Προτεινόμενες δυναμικότητες Των μονάδων ΠΟΥ αναφέρονται ΣΤΗ   Μελέτη (47.000 τόνοι) να είναι μικρότερες και να μην ξεπερνούν τις   30.000 τόνους.
4 Οι μονάδες να εγκαθίστανται 1000 μ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Της   ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ.
5. η Η Υδρανάπαυση ΝΑ περιλαμβάνεται στους περιβαλλοντικούς όρους ΓΙΑ   ΚΑΘΕ δραστηριότητα.
6 Να μην γίνει επέκταση μονάδων (πάρκο 7,4) προς ΤΗΝ Περιοχή Της   Ακτής Νηρέως ΤΟΥ Δήμου Κύμης Αλιβερίου ΚΑΙ ΤΟΝ προς Κόλπο Αλμυροποτάμου ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Τουρκολίμανο ΣΤΟΝ ίδιο Δήμο.
7 Σε ότι αφορά εγκαταστάσεις σε αιγιαλό και παραλία να κατασκευαστούν μόνο εγκαταστάσεις μεταφορών και όχι άλλες μόνιμες.
 8 Να ληφθούν επί πλέον μέτρα για την προστασία της παράκτιας αλιείας.
9 Να απορριφθεί η εκτροφή τόνου στην περιοχή Κανδήλι.
10.Η μυδοκαλλιέργεια ως φίλτρο εξυγίανσης του θαλάσσιου νερού, ΝΑ   μελετηθεί ΚΑΙ ΝΑ γενικευθεί είτε ΜΕ ΤΗΝ Σύμπτωμα Πιθανή πρόβλεψη θέσης αντίστοιχης Εγκατάστασης ΣΕ ΚΑΘΕ Ζώνη, είτε ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ παράλληλη Της   κατά περίπτωση ΚΑΙ ΣΕ ανάλογο Μέγεθος Εντός Των ορίων ΚΑΘΕ μονάδας.
11.Να συμπληρωθεί η Η Μελέτη ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ αξιολόγησης Των προτεινόμενων   Θέσεων ΠΟΑΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ τις εναλλακτικές Θέσεις ΠΟΥ αποκλείστηκαν.


12.Με απόφαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας με τοποθέτηση 9 μέτρησης σταθμών (Μαλιακός- Β. Ευβοϊκός-   Ν. Ευβοϊκός- Κορινθιακός). ΤΟ Πρόγραμμα Αυτο ΝΑ συνεχιστεί ΚΑΙ ΘΑ   συνεχιστεί ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ Χρόνια. »

Σχόλια