Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στην οργάνωση των Πανεπιστημίων έχουν  προκαλέσει εύλογες ανησυχίες για το μέλλον του νεοσύστατου Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας. Το Πανεπιστήμιο της Περιφέρειάς μας είναι ένα από τα τελευταία Πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν μετά την εποχή της μεγάλης διασποράς των σχολών και των τμημάτων. Ιδρύθηκε το 2003 και αποτελείται από δύο τμήματα: Το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική που εδρεύει στην Λαμία, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης που εδρεύει στην Λειβαδιά.

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει ακόμη στελεχωθεί έτσι ώστε τα δύο τμήματά του να λειτουργήσουν αυτόνομα και να παράγουν το αναμενόμενο διδακτικό και ερευνητικό έργο. Έτσι και η σχεδιαζόμενη ανάπτυξή του με νέα τμήματα δεν βρίσκει γόνιμο έδαφος την στιγμή που αναθεωρούνται οι οργανωτικές και οικονομικές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι η περίοδος της κρίσης  και η εξακτίνωση του Πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ούτε επίκαιρη ούτε εφικτή. Σήμερα η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην διατήρηση και εσωτερική ανάπτυξη των δύο τμημάτων και στην εξασφάλιση της αυτονομίας του Πανεπιστημίου. Στην συνέχεια όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν η συνεργασία των πανεπιστημιακών δυνάμεων με τις δυνάμεις της περιφέρειας  μπορεί και πρέπει να προσανατολιστεί προς την περαιτέρω ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων και στην ίδρυση νέων τμημάτων και σχολών. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας μπορεί να έχει προοπτική αλλά προηγουμένως πρέπει ν α συνεχίσει να υπάρχει.

Συνεπώς η προσπάθεια των τοπικών φορέων και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την αποτροπή δυσμενών αποφάσεων για το μέλλον του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας είναι κρίσιμη και θα αποβεί καθοριστική. Η διατήρηση της διοικητικής του αυτοτέλειας αυτή την στιγμή είναι το πρώτο και καθοριστικό ανάχωμα για να ενδυναμώσει στην συνέχεια το υπάρχον Πανεπιστήμιο και να καταστεί αυτοτελές και ικανό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Το Πανεπιστήμιο για μία περιφέρεια δεν είναι μόνο επίκεντρο οικονομικής ανάπτυξης υπό την έννοια της προσέλευσης φοιτητών και πανεπιστημιακών. Αυτή η αντίληψη περί της σχέσης του Πανεπιστήμιου με την τοπική κοινωνία ήταν η επικρατούσα τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, ήταν η αντίληψη που γέμισε την χώρα με πανεπιστημιακές μονάδες οι οποίες τελικά ούτε την τοπική ανάπτυξη μπόρεσαν να στηρίξουν αλλά ούτε να εξελιχθούν σε εστίες γνώσης και έρευνας κατόρθωσαν. Υπάρχουν ασφαλώς και οι σημαντικές εξαιρέσεις.
Σήμερα Πανεπιστήμιο για την περιφέρεια είναι κυρίως  σημείο αναφοράς για την  πνευματική και τεχνολογική ανάπτυξη του τόπου, είναι σημείο αναφοράς για την θέση της περιφέρειας στον διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο της γνώσης, είναι πόρος ανάπτυξης. Υπό αυτή την έννοια ακτινοβολεί και αναφέρεται στο σύνολο της περιφέρειας και όχι μόνο στον συγκεκριμένο τόπο που το φιλοξενεί. 
Η ανάδειξη της υπόθεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ως υπόθεσης όλων των τοπικών κοινωνιών που συνθέτουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν είναι μόνο όρος επιτυχίας της προσπάθειας αλλά και όρος για να αξιοποιήσει και τώρα αλλά κυρίως και στην μετά την κρίση περίοδο ο κάθε τόπος την πολύπλευρη πνευματική, τεχνολογική, οικονομική παρουσία του πανεπιστημίου.
Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι η διατήρηση, η ενδυνάμωση και η καταξίωση του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας αφορά εξίσου και την Εύβοια. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας των πολιτών αλλά και οι θεσμικοί φορείς του τοπικού πολιτικού και διοικητικού συστήματος  πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά και δυναμικά στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας  για την υπόθεση της σωτηρίας, της διατήρησης και της ενδυνάμωσης του πανεπιστημίου.  Δεν πρέπει να αφεθούν μόνοι τους οι φορείς των πόλεων ή των νομών που φιλοξενούν ήδη τμήματα του πανεπιστημίου για να δώσουν τον αγώνα και οι λοιποί να παρακολουθούν ως χαλαροί συμπαραστάτες ή ακόμη χειρότερα ως παθητικοί θεατές. Το Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδας είναι υπόθεση όλων των τοπικών κοινωνιών της Στερεάς Ελλάδας. Αν το πανεπιστήμιο σβήσει η ζημιά για την Στερεά Ελλάδα θα είναι ζημιά για όλους. Εάν το πανεπιστήμιο ζήσει και αναπτυχθεί όλες οι επιμέρους τοπικές κοινωνίες μπορούν και πρέπει να προσδοκούν αναπτυξιακά οφέλη.
Η Εύβοια πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και μέσα από την διασύνδεση με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η περίοδος της κρίσης παρέχει την ευκαιρία να αναζητηθούν νέοι τρόποι προσέγγισης σε πνευματικούς και πολιτιστικούς πόρους έτσι ώστε να αξιοποιηθούν δυνατότητες που παρέχει τόσο το τρέχον όσο και επόμενα Στρατηγικά Πλαίσια Ανάπτυξης με πρώτη πρόκληση τον σχεδιασμό για το 2020, αλλά και να αποκτήσει  ετοιμότητα για την νέα εποχή που θα έρθει μετά την κρίση.

Σχόλια