Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣυνεδριάζει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος  όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ  1ο:   Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 30/01/2012.
ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων της ΣΩΛΑΜ ΑΒΕΕ στο 5οχλμ. ΠΕΟ Λαμίας – Στυλίδας στο Δήμο Λαμίας Ν. Φθιώτιδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Τσακωνίτης Κων/νος.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων (Εμβαδού 45,57 στρ.) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. στη θέση ‘’ΔΥΟ ΕΛΗΕΣ’’ Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου   Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας.   Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   λατομείου μαρμάρων
(Εμβαδού 45,57 στρ.) της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΤΣΑΛΑ στη θέση ‘’ΔΥΟ ΕΛΗΕΣ’’ Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου   Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δ.Κ. Μονοδρύου της Δ.Ε. Κονιστρών» στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5.17293 MW της εταιρείας SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «ΓΚΙΟΛΙ Ή ΓΚΙΟΛΑ» του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3.999,24 MW της εταιρείας «SOLARWYS ΚΑΣΤΡΟ 1 Α.Ε.» στη θέση ‘’ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ’’ στο Κάστρο του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την μετεγκατάσταση
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.» δυναμικότητας 230
τον/έτος Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων από τη θέση «Πεζούλια» Δημοτικής Ενότητας\ Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας στις θέσεις ‘’Τσέπη’’ και ‘’Κάλμη’’ Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας, όπου λειτουργεί πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τον/έτος του ίδιου φορέα και δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας δυναμικότητας 530 τον/έτος. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» για το έργο της υπόγειας εκμετάλλευσης μεταλλείου μαγνησίτη (λευκολίθου), και των συνοδών αυτού έργων σε χώρους συνολικής έκτασης 16.570,17 τ.μ. στη θέση ‘’Γερόρεμμα’’ Τ.Δ. Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, εντός της Μεταλλειοκτησίας «Κτήμα Αχμετ Αγά – Δράζι».   Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.»
για το έργο ‘’Σκάλα φόρτωσης λευκολίθου’’ στη θέση «Δαφνοπόταμος», Τ.Κ. Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, εντός της Μεταλλειοκτησίας ‘’Κτήμα Αχμέτ Αγά – Δράζι’’. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  της δραστηριότητας
παραγωγής μιγμάτων ελαίων στίλβωσης και αποθήκευσης χημικών της εταιρείας «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» στη θέση «Δέντρα» Αταλάντης  Ν. Φθιώτιδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την τροποποίηση
του έργου : «Αιολικός Σταθμός Ηλεκτρικής  Παραγωγής (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5MW (από 10
Α/Γ των 500 kW  σε 2 Α/Γ των 2,5 MW ) στη θέση ‘’Καστρί Πλατανιστού’’ και των συνοδών του έργων, του Δήμου Καρύστου, Νομού Εύβοιας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την : α) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς, σε θαλάσσια έκταση 37,66 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Μανδράκι΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων για την υποστήριξη πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «LION A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» . Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  «Αιολικοί Σταθμοί
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26 και 24 MW, στις θέσεις ‘’Πλαστιραίικα’’ και ΄΄Κουτσούκια’’, με ονομασία «Μόρνος» και «Λαυριά» αντίστοιχα, του
Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδας. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…