Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗJohannes Hahn
Μέλος της Eυρωπαϊκής Επιτροπής,
 υπεύθυνος της περιφερειακής πολιτικής 


Έχει περάσει πολύς καιρός από την εποχή που έπρεπε να πείσουμε όσους ασκούσαν κριτική στη σημασία της πολιτικής  συνοχής για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης. Πράγματι, η πολιτική συνοχής βρίσκεται πλέον στο κέντρο της ευρωπαϊκής ημερήσιας διάταξης και των εξελισσόμενων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Θεωρείται πλέον ως μια  πολιτική στρατηγικών επενδύσεων, ένας μηχανισμός άμβλυνσης της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και ένας τρόπος να  καλλιεργηθεί η μελλοντική ανάπτυξη.
Για να γίνει αυτό, η επενδυτική μας στρατηγική για τις περιφέρειες πρέπει να γίνει πιο επιλεκτική και στρατηγική. Όπως μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο μας για την Έξυπνη εξειδίκευση,  αξιοποιούμε εργαλεία, θεσμούς και εμπειρογνώμονες για να  βοηθήσουμε τις περιφέρειες στην ανεύρεση δικών τους βιομηχανικών και τεχνολογικών θυλάκων στην παγκόσμια αγορά.
Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναγνωρίσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες στην καινοτομία και να επικεντρώσουν εκ νέου τις βιομηχανικές τους δομές προς  τις αναδυόμενες βιομηχανίες και τις διεθνείς αγορές. Η Έξυπνη  εξειδίκευση είναι μια καινοτόμος στρατηγική για τον περιφερειακό οικονομικό μετασχηματισμό και αποτελεί πλέον στοιχείο-κλειδί στις προσπάθειες της Ευρώπης να βοηθήσει τις  περιφέρειές της να βγουν από την ύφεση.
Αυτό σημαίνει ότι η περιφέρεια επιλέγει περιορισμένο αριθμό  προτεραιοτήτων στη βάση των δικών της ισχυρών σημείων  και της διεθνούς εξειδίκευσης. Η στρατηγική προϋποθέτει τον  μη κατακερματισμό της στήριξης και των επενδυτικών ενεργειών και την επικέντρωση των διαρθρωτικών ταμείων σε  περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, αυτών δηλαδή με το υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό. Πράγματι, η ανάπτυξη  στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας με βάση την έννοια της  έξυπνης εξειδίκευσης θα αποτελέσει ένα από τα προαπαιτούμενα για πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία από το 2014.

Eξισορροπώντας εκ νέου  το επενδυτικό μείγμα
Η κλασσική προσέγγιση των επενδύσεων δεν είναι πλέον  η κατάλληλη. Σήμερα, δίνουμε έμφαση στη θεματική επένδυση, θέτοντας προτεραιότητες στις στρατηγικές περιοχές και διασφαλίζοντας ότι το μείγμα επενδύσεων θα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες κάθε περιφέρειας. Σε μερικές χώρες  έχουν γίνει υπερβολικές επενδύσεις σε υποδομές και ανεπαρκείς σε ΜΜΕ και απασχόληση. Η άσκηση επαναπρογραμματισμού αλλάζει την ισορροπία, καθώς απαιτείται κρίσιμη  μάζα επενδύσεων προκειμένου να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος και να πετύχουμε τη διαφορά. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν επαναπρογραμματιστεί σε επενδυτικά θέματα  περίπου 20 δις EUR. Απελευθερώθηκαν περίπου 14,5 δις EUR  επιπλέον με τη μείωση των απαιτήσεων εθνικής συγχρηματοδότησης και την αύξηση στο 95% του μέγιστου ποσοστού  συγχρηματοδότησης στις «χώρες προγράμματος».

Έμφαση στα αποτελέσματα
Δίνουμε όλο και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα, την  απόδοση και την αξία των χρημάτων για τους φορολογούμενους. Η αξιολόγηση των περιφερειακών επιδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2000-2006 (βλ. σελ. 36)  επισημαίνει τη σημασία των σαφώς καθορισμένων στόχων  και στρατηγικών και την εκτέλεση μιας σωστής ανάλυσης κόστους-οφέλους για να διασφαλιστεί ότι γίνονται οι σωστές  επενδύσεις για τους σωστούς λόγους. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενσωματώσουμε περισσότερα ορόσημα και μετρήσιμους στόχους στα προγράμματα, έτσι ώστε να αξιολογούμε  την πρόοδό τους.
Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την πιο πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρόμετρου,  η οποία δείχνει ότι παρά τη γενική δυσθυμία και την οικονομική  προοπτική, οι Ευρωπαίοι είναι γενικά πολύ θετικοί σχετικά με  την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν στην περιφέρειά τους!

Σχόλια