Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»


Την 4η Δεκεμβρίου 2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο ενταγμένων  έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι : «το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, που στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Πρόκειται για 146 έργα  συνολικού προϋπολογισμού 449.820.311,51 ευρώ (βλ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1426&language=el-GR ). Βέβαια διαπιστώνουμε ότι στον κατάλογο υπάρχουν και έργα που έχουν εκτελεστεί ήδη από το 2009, ενταγμένα τότε στο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδας αλλά προφανώς πληρώθηκαν από το ΕΠΠΕΡΑΑ (π.χ. η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου Αυλώνος)

Τα έργα που αφορούν υποδομές στην Εύβοια είναι προϋπολογισμού 11.197.081,21 ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 2.838.326,94 Ευρώ αναφέρονται σε έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ τα περισσότερα των οποίων είναι εκτελεσμένα και διαδικαστικά εντάσσονται για την αποπληρωμή τους.  Σημαντικότερα έργα για την Εύβοια είναι:
1.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ, ΣΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 340165, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 40112193 - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΟΣΟΝ: 6.453.416,65
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 365468, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:40112197 - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΟΣΟΝ: 185.000,00
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:355151, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 4040804 - ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΟΣΟΝ: 1.951.219,51


Για την ένταξη δύο σημαντικών έργων του Δήμου Καρύστου ο Δήμαρχος Νίκος Μανώλης, όπως αναφέρεται στο www.karystiapress.gr εξέφρασε την ικανοποίησή του.
«Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) εντάχθηκαν δύο πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή μας, που, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Νίκος Μανώλης, μέχρι τώρα αποτελούσαν δυο μεγάλα προβλήματα και έχουν να κάνουν τόσο με την υγεία και την ποιότητα ζωής, όσο και με την ανάπτυξη της περιοχής.
Το πρώτο είναι η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε Λάλα και Καλύβια, προϋπολογισμού 185.000 € και το δεύτερο είναι ο βιολογικός των Νέων Στύρων, προϋπολογισμού 6.500.000 €. Επίσης, όπως μας είπε ο Δήμαρχος εγκρίθηκε ήδη από την Περιφέρεια η προμελέτη για τον Βιολογικό, 1.000.000 € εγκρίθηκε για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού του Βιολογικού Καρύστου, ενώ έχει ζητήσει να ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ αλλαγή όλου του βιολογικού της πόλης.
Για το βιολογικού του Μαρμαρίου, ο Νίκος Μανώλης είπε ότι το έργο πέρασε από τον ΘΗΣΕΑ στο ΕΣΠΑ και έχουν εγκριθεί συνολικά 4.700.000 για την ολοκλήρωσή του, ενώ ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί και δουλεύει.
Με αφορμή τα παραπάνω, ο Νίκος Μανώλης δηλώνει ικανοποιημένος από τις εξελίξεις, αλλά και επισημαίνει ότι «θα συνεχίσουμε, παρά τις δυσκολίες, να προσπαθούμε για το καλύτερο και να διεκδικούμε για τον τόπο, όσα δικαιούται. Οι καιροί και η κατάσταση της χώρας δεν είναι καθόλου εύκολοι, γι αυτό ζητώ από όλους να είμαστε ενωμένοι στην προσπάθεια του Δήμου να δίνει μάχες και να τις κερδίζει. Έχουμε να δώσουμε ακόμα πολλές».Σχόλια