Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς μεταξύ των Αντιπεριφερειαρχών κ. Μπουραντά και κ. Σανιδά

Με την παρουσίαση και τη συζήτησή του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού στη 
Χαλκίδα στις 24 Ιανουαρίου συνεχίζεται η διαβούλευση για την αναθεώρησή του, που γίνεται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η διαβούλευση που έχει ανοιχτό και ουσιαστικό ξεκίνησε με αντίστοιχη παρουσίαση και διάλογο στη Λαμία στις 22 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει με υποβολή προτάσεων, απόψεων και θέσεων των φορέων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Ευρεία ήταν η ανταπόκριση των φορέων στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, αφού παρευρέθηκαν και συμμετείχαν Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων της Εύβοιας και της Βοιωτίας, οι Πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας και του ΕΒΕ Βοιωτίας, εκπρόσωποι και μέλη θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και στελέχη υπηρεσιών και πολίτες.
Η παρουσίαση του Περιφερειακού Χωροταξικού έγινε από τα στελέχη της ομάδας μελέτης Μάρθα Χουσιανάκου και Μαριλένα Παπαγεωργίου, ενώ εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής παρευρέθηκε υπηρεσιακός εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.
Καλωσορίζοντας στη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επεσήμανε: «Σήμερα συνεχίζουμε από τη Χαλκίδα με τη συμμετοχή της Βοιωτίας και της Εύβοιας μια ουσιαστική διαδικασία σε ένα από τα βασικότερα κείμενα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του τόπου μας. Το Χωροταξικό της Περιφέρειας είναι το Σύνταγμα οργάνωσης του χώρου της Στερεάς Ελλάδας, με θεμελιώδεις κατευθύνσεις στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, στο αναπτυξιακό πλαίσιο και στη χωροταξική οργάνωση.Με βάση το πρώτο χωροταξικό της Περιφέρειας που εγκρίθηκε το 2003 και το παρακολούθησα στενά ως Νομάρχης Βοιωτίας, σήμερα, μετά από σχεδόν 10 χρόνια ερχόμαστε να το επικαιροποιήσουμε και να το αναθεωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και παραμέτρους όπως οι οικονομικές (κρίση – ύφεση) και διοικητικές (Καλλικράτης) μεταβολές που συνέβησαν αυτά τα χρόνια.
Το Περιφερειακό Χωροταξικό δίνει ένα στίγμα για την αναπτυξιακή κατεύθυνση της Περιφέρειας σε βάθος χρόνου, κι αυτό είναι ένα ισχυρό εφόδιο για τη Στερεά Ελλάδα και για εμάς προκειμένου να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε περισσότερα.
Ένα απ΄τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού είναι η αναγκαιότητα  της τροποποίησης των υπερκείμενων σχεδιασμών του Γενικού και των Ειδικών Εθνικών χωροταξικών σχεδίων. Οι σχεδιασμοί αυτοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη νέα δυναμική που αναδεικνύεται για τη Στερεά Ελλάδα και στοχεύει :
Στην ενίσχυση της εξωτερικά ανταγωνιστικής θέσης και του ρόλου της
Στην απόκτηση σταδιακά περισσότερης εριφερειακής αυτονομίας
Στην εξισορρόπηση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
Στη συμπληρωματική λειτουργία των χώρων
Στη συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος και στην κατ΄εξοχήν χρήση του πόρου «γη»
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, καταθέτω την ένσταση ως προς τον φορέα σχεδιασμού των περιφερειακών χωροταξικών, που δεν θα έπρεπε να είναι το ΥΠΕΚΑ, αλλά οι αιρετές Περιφέρειες. Γι΄αυτό εμείς αναδεικνύουμε αυτή τη διαδικασία και κάνουμε ουσιαστική και σε βάθος διαβούλευση με όλους τους φορείς του τόπου, έτσι ώστε να εκπονηθεί ένα χωροταξικό, με τις δικές μας κατευθύνσεις, με τις δικές μας προτεραιότητες.
Είναι προφανές ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη και η καθιέρωση των αιρετών Περιφερειών είναι επιβεβλημένο οι Περιφέρειες θα έπρεπε να έχουν αποφασιστικό και όχι γνωμοδοτικό ρόλο. Εμείς από αυτή την ουσιαστική διαβούλευση που κάνουμε και τις προτάσεις όλων των φορέων θα δομήσουμε συνθετικά τις απόψεις μας, τις οποίες το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη και να ενσωματώσει στο τελικό κείμενο του Χωροταξικού της Στερεάς Ελλάδας.
Άλλωστε η αναθεώρηση του χωροταξικού, στηρίζεται και αξιοποιεί τον Καλλικράτη, το σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου, και την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων μας. Θέματα δηλαδή αρμοδιότητας και διαχείρισης της Περιφέρειας. Αυτός λοιπόν ο ισχυρός ρόλος της αιρετής Περιφέρειας την καθιστά εκ των πραγμάτων πρωταγωνιστή αναπτυξιακού σχεδιασμού και το κράτος θα πρέπει να θωρακίσει θεσμικά αυτόν τον ρόλο.
Επιπλέον, θέλω να επισημάνω πως οι φορείς της πολιτείας θα πρέπει να συντονίσουν το βηματισμό τους, έτσι ώστε να μην αλληλοσυγκρούονται και αναιρούν τον σχεδιασμό με τις πράξεις τους. Έτσι, το Γενικό, τα Ειδικά και τα Περιφερειακά Χωροταξικά πρέπει να συγκλίνουν σε κατευθύνσεις, να αξιοποιούν ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, να ενσωματώνουν τις προτεραιότητες κάθε περιοχής, να δρομολογούν τις προβλεπόμενες μεγάλες παρεμβάσεις και κυρίως να είναι εφαρμόσιμα.
Εμάς στόχος μας δεν είναι διαβούλευση για τη διαβούλευση, αλλά ουσιαστικός διάλογος και προτάσεις για ουσιαστικό χωροταξικό. Χωοταξικό που θα λαμβάνει υπόψη του την ακρίβεια των προβλημάτων, τις τάσεις ανάπτυξης, την ύφεση και την κρίσιμη κατάσταση στη χώρα μας. Ένα χωροταξικό της Στερεάς Ελλάδας με διαστάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης, αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής συνοχής».
Η κ. Μάρθα Χουσιανάκου και η κ. Μαριλένα  Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι της Ομάδας Μελέτης
Παρουσιάζοντας το χωροταξικό οι εκπρόσωποι της ομάδας μελέτης, αναφέρθηκαν σε ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, και συγκεκριμένα :
  Στην αξιολόγηση του πρώτου περιφερειακού χωροταξικού, που με τις κατευθύνσεις του, δρομολογήθηκε, αν και δεν ολοκληρώθηκε, η ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας σε πολλά επίπεδα : μεταφορών, δικτύων, ενέργειας, πολιτισμού, συγκράτησης πληθυσμού σε ορεινές περιοχές, ρόλου των αστικών κέντρων.
    Στην αναγκαιότητα εναρμόνισης των κατευθύνσεων του περιφερειακού χωροταξικού και κυρίως την αξιοποίησή του στη διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Χωροταξικού και των Ειδικών του Τουρισμού, της Βιομηχανίας, των ΑΠΕ και των Υδατοκαλλιεργειών, με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου της Στερεάς Ελλάδας.
    Στην ανάδειξη των προσαρμογών που πρέπει να γίνουν σε θέματα χωροταξικής ένταξης, χωρο-οικονομικού πλαισίου, χωρικής διάρθρωσης κατοίκησης και επενδύσεων, και της περιφερειακής πολιτικής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Στερεάς Ελλάδας.
Την παρουσίαση, ακολούθησαν τοποθετήσεις, προτάσεις και θέσεις των φορέων, που αναμένεται να εμπλουτίσουν το διάλογο και να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαδικασία της αναθεώρησης του χωροταξικού.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…