Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Απόσπασμα από: Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020(http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/14022013_eu_position_paper_gr.pdf   )

Σύγχρονες και διατηρήσιμες υποδομές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι καθοριστικοί παράγοντες για να μπορέσουν η Ελλάδα και οι περιφέρειές της να προσελκύσουν επενδύσεις. Η βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης, ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών δικτύων και η διασφάλιση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων θα εισρεύσει σε προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα του περιβάλλοντος και των ενεργειακών δικτύων.
Βελτιστοποίηση των υποδομών πρόσβασης
Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική πολυτροπικών μεταφορών σε συνδυασμό με επιχειρηματικό σχέδιο. Η συνδεσιμότητα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και με την τόνωση της ανάπτυξης (π.χ. με την προώθηση βιώσιμων μεταφορών και την άρση των εμποδίων σεβασική υποδομή δικτύου). Οι κύριες δραστηριότητες πρέπει να εστιαστούν κατά προτεραιότητα: στην ολοκλήρωση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, τη διασυνδεσιμότητα των λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρίτες χώρες και την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Θα πρέπει να δοθεί ειδική έμφαση στις εσωτερικές θαλάσσιες και αεροπορικές συνδέσεις (ιδίως των περιφερειακών μικρών λιμένων και αερολιμένων) με τα νησιά.
Η Ελλάδα θα πρέπει να εκσυγχρονίσει τα σημεία συνοριακής διέλευσης και τα τελωνεία για γρήγορο, ασφαλές και αποτελεσματικό εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ, στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό της υποδομής, του εξοπλισμού και των συστημάτων των τελωνείων καθώς και τη δημιουργία διοικητικήςικανότητας, κατά περίπτωση
Πρέπει να επιδιωχθούν επενδύσεις για τη στήριξη της συνδεσιμότητας θαλάσσιων μεταφορών και της πολυτροπικότητας, όπως οι δυνατότητες ελλιμενισμού πλοίων, οι λιμενικές εγκαταστάσεις και οι συνδέσεις μεταφορών με την ενδοχώρα, με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα από τον τουρισμό. Όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές, έχει ιδιαίτερη σημασία η κατασκευή υποδομής για ιστιοπλοϊκά ή/και κρουαζιερόπλοια. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς κρουαζιερόπλοιων (ικανότητα ελλιμενισμού και λιμενικές εγκαταστάσεις) που εναρμονίζεται με τον στόχο της χώρας να προσελκύει κρουαζιερόπλοια για να επισκέπτονται ή να χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως λιμάνι βάσης.


Εκσυγχρονισμός ενεργειακών δικτύων
Απαιτούνται εκσυγχρονισμένα ενεργειακά δίκτυα σε δύο τομείς παραγωγής ενέργειας για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αναπτυξιακού δυναμικού τους, συγκεκριμένα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,  υπάρχει αναπτυξιακό δυναμικό από την ενίσχυση του δικτύου υψηλής τάσης για τη στήριξη της διείσδυσης των ΑΠΕ. Η διασύνδεση των νησιών είναι μια δαπανηρή επιχείρηση, αλλά οικονομικότερη από την υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής ενέργειας που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πετρελαϊκά προϊόντα. Οι σχεδιαζόμενες διασυνδέσεις βρίσκονται σε διάφορα στάδια προγραμματισμού και εκτέλεσης ανάλογα με το νησί ή/και το νησιωτικό σύμπλεγμα. Η ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών δικτύου και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί άλλη μία πηγή ευκαιριών.
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το δίκτυο χαμηλής πίεσης βρίσκεται σήμερα μόνο σε τρεις ελληνικές περιφέρειες που καλύπτουν το 60% του ελληνικού πληθυσμού. Η αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου (GR: 4%· ΕΕ-27: 23%) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επέκταση του δικτύου υψηλής πίεσης (ΔΥΠ). Κατασκευάζεται το ΔΥΠ για την Πελοπόννησο και την Εύβοια.
Δημιουργούνται ευκαιρίες από νέα δίκτυα διασύνδεσης, όπως α) ο αγωγός μέσω Αδριατικής (που περιλαμβάνει 181 χλμ. αγωγού σε ελληνικό έδαφος, β) ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας, και γ) ο αγωγός διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, που εξετάζονται ως εναλλακτική επιλογή για τη διανομή φυσικού αερίου από τα νέα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Αναδεικνύονται περαιτέρω ευκαιρίες και για νέους σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), όπως α) πλησίον της Καβάλας,  στα βόρεια της χώρας, που θα τροφοδοτεί τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και β) στην Κρήτη. Σε αυτόν τον τομέα, η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που απορρέουν από τη διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία.

Διασφάλιση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων
Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την υγειονομική ταφή και να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων με βάση επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματα πρόληψης αποβλήτων. Σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, θα πρέπει να προωθηθούν η πρόληψη και ανακύκλωση και ιδίως η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και, για τα μη ανακυκλώσιμα υλικά, η ανάκτηση. Πρέπει να κατασκευαστούν σύγχρονες εγκαταστάσεις (λιπασματοποίησης,  μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας), ιδίως σε περιοχές με μεγάλες ανάγκες,  όπως η Αττική και η Πελοπόννησος.
Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει και τα υπόλοιπα κενά σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, ιδίως για μικρότερους οικισμούς με πυκνότητα μεταξύ 2000 και 10000 ι.π. (ισοδύναμο πληθυσμού) ή οικισμούς που εξυπηρετούνται από ατομικά ή άλλα συστήματα. Όλες οι υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων θα πρέπει να είναι λειτουργικές και με σωστή συντήρηση και να εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με τη θέσπιση της σωστής τιμολογιακής πολιτικής.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συζήτηση με τον Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Τράκο 
Η ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας καταμεσίς στο Αιγαίο και στην γειτονιά της μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί μία κρίσιμη πτυχής της γενικής αλλά ανεύρετης έως τώρα ευβοϊκής ανάπτυξης. Το ιστολόγιο αυτό, το "ΕΥΒΟΙΑ 2020" ανοίγει το διάλογο συζητώντας με δύο έμπειρους επιστήμονες που διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη και το πλούσιο μελετητικό έργο τους, τον Αρχιτέκτονα- Χωροτάκτη κ. Λίνο Τριανταφυλλίδη και τον Συγκοινωνιολόγο- Πολιτικό Μηχανικό κ. Νίκο Τράκο. Η Εύβοια περιμένει το τρένο της …. από την εποχή του Τρικούπη Η Ανατολική Εύβοια παραμένει απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη. Η δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που να συνδέει τη Χαλκίδα με το λιμάνι της Κύμης, την δυτική με την ανατολική πλευρά του νησιού  είναι ένα αίτημα που «εκκρεμεί» από την εποχή του Τρικούπη.

Η πρόταση και το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, πέρασαν στην ιστορία. Τότε υπήρχε το κίνητρο της αξιοποίησης του χ…

Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

 Αναδημοσίευση από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μηνάς Τσαμόπουλος Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη σε άνεργους νέους. Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραετία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Γηραιά  Ήπειρο, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό, με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία. Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ)  ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10 Λιμενικών ταμείων  και στις 30 Ιουνίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το υπουργείο Οικονομίας, Υπο…

Η πρόταση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ.

 Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγ…